Social :

“เฉลิมชัย”นั่งเลขาฯปชป.,”ราเมศ”เป็นโฆษกพรรค

16 พ.ค. 62 07:05
“เฉลิมชัย”นั่งเลขาฯปชป.,”ราเมศ”เป็นโฆษกพรรค

“เฉลิมชัย”นั่งเลขาฯปชป.,”ราเมศ”เป็นโฆษกพรรค

ปชป. ได้ กก.บห. ครบ 41 คน ตามคาด! “เฉลิมชัย” นั่งเลขาฯ ปชป. “ราเมศ” เป็นโฆษกพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ของพรรคประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มที่สนับสนุนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เกือบทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคดูแลงานภาคเหนือ นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรคดูแลงานภาคอีสาน นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคดูแลงานภาคกลาง นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคดูแลงานภาคใต้ นายองอาจ คล้ายไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคดูแลงานกรุงเทพฯ

ส่วนกลุ่มรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ 8 คน ประกอบด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์ นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร นายอัศวิน วิภูศิริ นายกนก วงศ์ตระหง่าน นายสรรเสริญ สมะลาภา และนายปริญญ์ พานิชภักดิ์

ขณะที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้รับตำแหน่ง เลขาธิการพรรค ส่วนรองเลขาธิการพรรคประกอบด้วย นายธนา ชีรวินิจ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร นายอันวาร์ สา น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส่วนเหรัญญิก คือ นายอภิชัย เตชะอุบล นายทะเบียนพรรค คือ นายวิรัตน์ ร่มเย็น ขณะตำแหน่งโฆษกพรรค เป็นของนายราเมศ รัตนะเชวง
ส่วนกลุ่มหัวหน้าสาขาพรรค หรือตัวแทนประจำจังหวัด 5 คน ประกอบด้วย นางขนิษฐา นิภาเกษม ตัวแทนพรรคภาคเหนือ นางกษมา วงศ์ศิริ ตัวแทนพรรคภาคอีสาน นายชวลิต รัตนสุทธิกุล ตัวแทนพรรคภาคกลาง นายถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง  ตัวแทนภาคใต้ นายทวีโชค อ๊อกกังวาล ตัวแทนภาค กทม.
และ สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2 คน คือ นายนิพนธ์ บุญทองซุ่น นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว

สำหรับกรรมการบริหารพรรคอีก 8 คน ประกอบด้วย นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล นางผ่องศรี ธาราภูมิ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล น.ส.อรอนงค์ กาญจชูศักดิ์ และนางมัลลิกา บุญมีตระกุล มหาสุข

ขณะที่ บรรยากาศการเลือกกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และ นายถาวร เสนเนียม ไม่อยู่ร่วมการประชุม ทั้งนี้ มีรายงานว่า คะแนนส่วนของส.ส.ที่มอบให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รวม 25 คะแนน เป็นส่วนของกลุ่มนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค รวม 11 คะแนน ซึ่งคะแนนส่วนนี้ทำให้นายจุรินทร์ ได้คะแนนมากกว่านายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

นอจากนี้ ยังมีรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค โทรศัพท์ไปพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ว่า จุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ จะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ 100% แต่ขออย่าให้คนนอกแทรกแซงกระบวนการภายในพรรคประชาธิปัตย์  จึงมีการวิเคราะห์ว่า ประเด็นนี้น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นายจุรินทร์ชนะนายพีระพันธ์ ขาดลอย ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีเสียงสนับสนุนสูสีกัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวขอบคุณชาวจังหวัดพังงาบ้านเกิด และคนไทยทั้งประเทศ รวมถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้ชีวิตทางการเมือง และขอบคุณ นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ให้โอกาสพิสูจน์ตนเองในทางการเมือง พร้อมระบุว่าผลการเลือกหัวหน้าพรรควันนี้ เป็นคำตอบ ว่า ตนเองเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกในรอบ 73 ปี ที่ใช้เวลาพิสูจน์ตนเองนานถึง 33 ปี ซึ่งสะท้อนว่าหากเรามุ่งมั่น อดทน พรรคประชาธิปัตย์พร้อมให้โอกาสเราทุกคน ทั้งนี้ ขอเรียกร้องทุกคนให้เสียสละ กำลังกาย สติปัญญา ร่วมมือร่วมใจพาประชาธิปัตย์ไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

พร้อมให้สัญญาว่าหลังจากนี้ ประชาธิปัตย์จะก้าวพ้นอุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยน ที่ประสบความสำเร็จในอดีต ไปสู่อุดมการณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อร่วมมือร่วมใจนำประชาธิปัตย์ไปสู่ความเป็นหนึ่งในหัวใจของประชาชนตลอดไปขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy