menu เทคนิคการป้องกันโรครากเน่าในพืชผัก ด้วยการใช้พืช ผลไม้ รสฝาด
date 20 พ.ค. 62 12:05    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการป้องกันโรครากเน่าในพืชผัก  ด้วยการใช้พืช ผลไม้ รสฝาด

เทคนิคการป้องกันโรครากเน่าในพืชผัก  
ด้วยการใช้พืช  ผลไม้  รสฝาด

โรครากเน่า-โคนเน่า   เกิดได้กับพืชทุกชนิด  หากในพื้นที่ปลูกนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการเกิดโรค  ซึ่งมักพบโรคนี้ในพืชที่สำคัญ  ได้แก่  ทุเรียน  มะนาว  พืชผัก ฯลฯ  โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดและเกิดโรคนี้  คือ  ช่วงฤดูฝน(ฝนชุก-ระบายน้ำไม่ดี) ไปจนถึงฤดูหนาว  หากพืชเป็นโรคนี้แล้วยากต่อการจะกู้ชีพคืนกลับมาให้ปกติดี  เนื่องจากเชื้อจะเข้าทำลายพืชทางระบบรากไปจนถึงโคนต้น  ซึ่งกว่าส่วนอื่นๆ  ของพืชจะแสดงอาการของโรครากเน่า-โคนเน่า  ออกมาให้เห็นก็เป็นช่วงเวลาที่สายเกินกว่าจะเยียวยาได้


ดังนั้น  วิธีการที่จะช่วยให้พืชต้นที่เหลือรอดพ้นจากการถูกคุกคามของเชื้อราสาเหตุโรครากเน่า-โคนเน่า  เกษตรกรจำต้องเร่งปรับสภาพดินในสวนให้เป็นกลาง  แล้วฉีดสารเคมีคลุมเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  ควบคู่ไปด้วย  ซึ่งตรงกันข้ามกับ คุณสมเดช  สง่าแสง   ที่จัดการกับโรครากเน่า-โคนเน่าในพืชปลูกต่างออกไป  ด้วยวิธีการนำ น้ำหมักจากพืชสมุนไพรรสฝาด เข้ามา กำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า   ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  ดังนี้

วัสดุ-อุปกรณ์ : 
1. กล้วยดิบ  1  กก.
2. ผลหมากดิบ  1  กก.
3. เปลือกมังคุด 
1  กก.
4. หัวว่านน้ำ  1  กก. 
5. น้ำ  20  ลิตร
6. ถังหมักขนาด  50  ลิตรแบบมีฝาปิด  1  ใบ
**หากไม่สามารถหาตามสูตรได้  ให้ประยุกต์ใช้พืชอื่นที่มีรสฝาดแทน

ผลลัพธ์ที่ได้  :  ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดและควบคุมโรครากเน่า-โคนเน่าได้ดี  โดยเฉพาะ โรครากนเน่าในพืชผัก  นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราอื่นๆ  เช่น ราน้ำค้าง  ใบจุด  ได้อีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow