Social :

" วนอุทยานเขานางพันธุรัต ขึ้นเขา ชมวิว จังหวัดเพชรบุรี "

23 พ.ค. 62 14:59
" วนอุทยานเขานางพันธุรัต ขึ้นเขา ชมวิว จังหวัดเพชรบุรี "

" วนอุทยานเขานางพันธุรัต ขึ้นเขา ชมวิว จังหวัดเพชรบุรี "

นางพันธุรัต จาก วรรณดีเรื่องสังข์ทอง ตอนที่ พระสังข์ หลบหนีนางพันธุรัตจนเป็นเหตุให้นางต้องอกแตกตาย เพราะความรักในตัว พระสังข์   เกริ่นมาขนาดนี้  แน่นอนค่ะว่า สถานที่ท่องเที่ยว ที่เรานำมาฝากในวันนี้  ถ้าเพื่อนๆได้ไป  เรารับรองว่าได้บรรยากาศเหมือน วรรณคดี มากๆเลยค่ะ  " วนอุทยานเขานางพันธุรัต  ขึ้นเขา ชมวิว จังหวัดเพชรบุรี "  บรรยากาศสวยๆ  ด้านบนเขา ชวนให้เพื่อนๆต้องหยิบกล้องขึ้นมาแชะภาพแน่นอน  ^^

ตั้งอยู่ที่บ้านเขาไม้นวล ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำตั้งขึ้นเพื่อสนอง พระราชดำริของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้อนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาตำนานที่ได้เล่า 
สืบต่อกันมาเกี่ยวกับนางพันธุรัตใน วรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทอง อันทรงคุณค่าต่อประเทศไทยตำนานกล่าวไว้ว่า :   นางพันธุรัตเป็นยักษ์รับพระสังข์มาเป็นบุตรบุญธรรมโดยนางและบริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์  วันหนึ่งพระสังข์ได้เข้าไปในเขตหวงห้าม ลงไปชุบตัวในบ่อทองเอาชุดเจ้าเงาะและของวิเศษเหาะหนี นางพันธุรัต กลับมาไม่พบพระสังข์ก็ออกตามหา นางพยายามอ้อนวอนให้พระสังข์กลับแต่ไม่เป็นผล นางพันธุรัตเสียใจ แตกตายตามตำนานเมืองเพชร พอนางพันธุรัตตาย พระสังข์ก็ได้จัดการทำศพ ร่างของนางก็กลายเป็นภูเขา ชาวบ้านจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “เขานางนอนหรือเขานางพันธุรัต” จนถึงทุกวันนี้***ข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์  ; 0 3243 3661 ต่อ 305 โทรสาร 0 3243 3662 
วนอุทยานเขานางพันธุรัต ไม่มีบ้านพักบริการแก่นักท่องเที่ยวหากมีความประสงค์จะไปพักแรม เพื่อพักผ่อน หย่อนใจโปรดนำเต็นท์ไปกางเอง แล้วไปติดต่อขออนุญาต ใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่วนอุทยานเขานางพันธุรัต โดยตรง มีร้านอาหารของเอกชนให้บริการภายในวนอุทยาน คือ  ครัวสังข์ทอง

โพสต์โดย : FILM1205