Social :

"กัมพูชา" พิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ตวลสเลง(คุก...ที่ไม่มีประตูออก)

24 พ.ค. 62 16:37
"กัมพูชา" พิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ตวลสเลง(คุก...ที่ไม่มีประตูออก)

"กัมพูชา" พิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ตวลสเลง(คุก...ที่ไม่มีประตูออก)

วันนี้เราขอนำเสนอ ที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  แนวการเมือง เรื่องราวสุด สะเทือนใจ   สะเทือนอารมณ์เป็นอย่างมาก "กัมพูชา" พิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ตวลสเลง(คุก...ที่ไม่มีประตูออก)  ความโหดร้ายของกลุ่มคนที่ทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างทารุณที่สุดใน ประวัติศาสตร์โลก   เกิดขึ้นยาวนานถึง 4 ปี เป็น 4 ปีที่ทรมานเหนือคำพรรณนา  นัก ท่องเที่ยว สามารถเข้าชมเป็นอนุสรณ์เตือนใจ ซึ่งบรรยากาศชวนหายใจไม่ออก บางคนถึงต้องร้องไห้ออกมาเลยก็มี....

ป้ายห้ามหัวเราะ  
เป็นสิ่งที่ให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมในสถานที่แห่งนี้ต้องเคารพ ไม่ควรหัวเราะหรือพูดคุยสนุกสนาน


     ย้อนไปหลายสิบปี  ที่นี่เคยเป็นโรงเรียนมาก่อน แต่ภายหลัง เขมรแดง
 ได้ยึดพื้นที่ แล้วเปิดเป็นศูนย์กลางของการทรมานนักโทษหลักหมื่นคน !!!ด้านในมีห้องขัง บรรยากาศจริงๆ แบ่งแยกเป็นอาคารอย่างชัดเจน 

มีการก่ออิฐกั้นเป็นช่องเล็กๆ เพื่อคุมขังนักโทษ 
 มีการเจาะผนัง  เพื่อเดินทะลุไปจนสุดอาคาร


ภาพของผู้เสียชีวิตจะติดไว้ตามผนังห้อง แสดงให้เห็นถึงความโหดเที้ยมทารุณ
โดยไม่ต้องอธิบายเป็นคำพูดใดๆ
" แม้ความโหดร้ายนี้จะยุติไปแล้วเมื่อปี ค.ศ. 1979 
แต่ภาพในความทรงจำของหลายคนยังคงไม่ลบเลือนไป "

โพสต์โดย : FILM1205