menu วิธีการปลูกและดูแลมะเขือพวง ให้ได้ผลดก
date 28 พ.ค. 62 11:05    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


วิธีการปลูกและดูแลมะเขือพวง ให้ได้ผลดก

วิธีการปลูกและดูแลมะเขือพวง  ให้ได้ผลดก

มะเขือพวง   นั้นเป็นพืชผักชนิดหนึ่ง  ที่นิยมนำผลของมะเขือพวงมาประกอบอาหาร โดยเฉพาะเมนูน้ำพริก  ซึ่งคนไทยนั้นมักจะปลูกมะเขือพวกไว้ตามบริเวณริมรั้วของบ้าน หรือตามสวน  เพื่อนำผลของมะเขือพวกมารับประทาน  โพสต์นี้เราจึงขอแนะนำ เทตนิคการปลูกมะเขือพวงให้ได้ผลดก  มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจอยากปลูกพืชชนิดนี้ไว้ทานกินเองที่บ้าน


ในแปลงเพาะกล้า  ควรขุดไถดินให้ลึกประมาณ  15  เซนติเมตร  ตากดินทิ้งไว้สัก  7-10  วัน  แล้วใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วลงไปคลุกเคล้าในดิน  เพื่อช่วยให้ดินร่วนฟูดีขึ้น  แล้วพรวนย่อยดินให้ละเอียด  เมื่อเตรียมดินเสร็จแล้วก็หว่าน  เมล็ดพันธุ์มะเขือให้กระจายไปทั่ว ๆ  แปลง  หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดี แล้วกลบทับลงไปให้หนาประมาณ  0.6-1.2  เซนติเมตร

ถ้าจะเพาะเมล็ดโดยวิธีโรยเป็นแถวก็ใช้ระยะห่างระหว่างแถว  15  เซนติเมตร โดยทำเป็นร่องแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือดินผสมละเอียดกลบทับ  รดน้ำให้ชุ่มแล้วคลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งบาง ๆ  เมื่อต้นกล้างอก  มีใบจริงก็ทำการถอนแยกต้นที่อ่อนแอหรือขึ้นเบียดกันแน่นเกินไปออกให้มีระยะห่างประมาณ  10  เซนติเมตร


1. ย้ายต้นกล้าของมะเขือพวง  ที่เราทำการเพาะไว้  โดยนำกต้นกล้าที่มีใบจริง  3 - 4  ใบ  หรือมีความสูงของต้น  7 - 10  เซนติเมตร  ปลูกลงในแปลงหรือกระถาง
2. รดน้ำทุกวัน  และในช่วงการติดผลต้องระมัดระวังให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
3. หลังย้ายปลูกแล้ว  7 - 10  วัน ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  15 - 15
-15  อัตราต้นละ  1/4  ช้อนชา (ควรโรยให้ห่างจากโคนต้นประมาณ  2-3  เซนติเมตร  และรดน้ำทันที)
4. ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  15 - 15 -15  อัตราต้นละ 1/4 ช้อนชา ทุกๆ 15 วัน
5. หลังย้ายปลูกนาน  45-60  วัน  มะเขือพวงจเริ่มทยอยให้ผลผลิต  ก็สามารถเก็บผลผลิตไปรริโภคได้
6. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตของมะเขือพวงไปแล้วประมาณ  2  เดือน ควรตัดแต่งกิ่งหรือลำต้นส่วนที่เคยให้ผลผลิตแล้วออก  เพื่อบังคับให้กิ่งใหม่แตกขึ้นมาแทน แล้วมะเขือพวงจะให้ผลผลิตรุ่นใหม่ได้อีก  และควรทำการตัดแต่งกิ่ง  และบำรุงต้นมะเขือเปราะทุกๆ  2-3  เดือน

เราควรตัดแต่งกิ่งหรือลำต้นส่วนที่เคยให้ผลผลิตแล้วออก  เพื่อบังคับให้กิ่งใหม่แตกขึ้นมาแทน  แล้วมะเขือพวงจะให้ผลผลิตรุ่นใหม่ได้อีก  จากนั้นใช้ฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนหัวปลีกล้วยมาฉีดพ่น  เพื่อเร่งดอก  เร่งผลของมะเขือพวง 

ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.kasethotnews.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow