Social :

สภาเกษตรเคาะแล้ว 4 จังหวัดนำร่องปลูก "กัญชาออร์แกนิก"

01 มิ.ย. 62 14:06
สภาเกษตรเคาะแล้ว 4 จังหวัดนำร่องปลูก "กัญชาออร์แกนิก"

สภาเกษตรเคาะแล้ว 4 จังหวัดนำร่องปลูก "กัญชาออร์แกนิก"

สภาเกษตรเคาะแล้ว 4 จังหวัดนำร่องปลูก "กัญชาออร์แกนิก"


สภาเกษตรแห่งชาติ ร่วมวงถก "สธ. -อย." ชี้หากให้ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ต้อง "ออร์แกนิก"เท่านั้น พร้อมเลือก 4 จังหวัดนำร่องปลูก "สุราษฎร์ธานี - กาญจนบุรี -ลำปาง -บุรีรัมย์" 


มีรายงานว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่นำโดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทาง “การขออนุญาตเพาะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย
นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตัวแทนจากสำนักงานอาหารและยา (อย.) โดยมีการประชุมกันไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลจากการหารือ นายประพัฒน์ได้ชี้แจงว่า ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้องการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น และได้คัดเลือก 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ลำปาง และบุรีรัมย์ โดย จ.ลำปาง จะนำร่องพื้นที่ปลูกก่อน


ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์  thaiquote.org

โพสต์โดย : Ao