Social :

ประกาศจาก...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562

03 มิ.ย. 62 07:06
ประกาศจาก...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562

ประกาศจาก...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ลูกจ้างบัญชี สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 13 อัตรา (ปวช.ปวส.บัญชี)
2. ลูกจ้างพัสดุ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 1 อัตรา (ปวช.ปวส.บัญชี พาณิชยการ การจัดการโลจิสติกส์)

 
3. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 10 อัตรา (ปวช.ปวส.บัญชี เลขานุการ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจีสติกส์
การจัดการสำนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้องนพบุรีนครพิงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy