Social :

ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562

03 มิ.ย. 62 18:06
ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562

ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ ศึกษาศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์

3. ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี นิติศาสตร์
 
5. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 17)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนภูมิภาค
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2 5 และ 11)
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 4 8 และ 13)
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่เว็บไซต์  https://opsmoc.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ส่วนกลาง
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ส่วนภูมิภาค
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ คนพิการขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy