Social :

เทคนิคการดูแล เงาะ ให้มีผลที่สด ใหม่ นานขึ้น

07 มิ.ย. 62 11:06
เทคนิคการดูแล เงาะ ให้มีผลที่สด ใหม่ นานขึ้น

เทคนิคการดูแล เงาะ ให้มีผลที่สด ใหม่ นานขึ้น

เทคนิคการดูแล เงาะ  ให้มีผลที่สด ใหม่ นานขึ้น

เงาะ   ไม้ผลเศรษฐกิจที่มีผลผลิตสูง  เกษตรกรจะเก็บผลิตต่อครั้งจำนวนหลายกิโลกรัมเพื่อส่งต่อให้กับพ่อค้า-แม่ค้า  และเนื่องจากเงาะเป็นผลไม้ที่รับประทานสด  ดังนั้น การรักษาความสด ใหม่ให้เงาะ   จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  แต่บางครั้งการขนส่งอาจต้องใช้เวลาหลายวัน ทำให้ผลเงาะเฉาไม่สด  ไม่น่าซื้อ ดังนั้น คุณอำไพ  เมืองอินทร์   เกษตรกรผู้ทำสวนเงาะ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงรายจึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยเทคนิคง่ายๆ  ที่เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้  ซึ่งได้เปิดเผยวิธีการผ่านทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน  จ.เชียงราย  ดังนี้

-  ผสมน้ำยาล้างจานยี่ห้อใดก็ได้ในปริมาณครึ่งขวดเล็ก (75ซีซี)  กับน้ำเปล่า  200  ลิตร  คนให้เข้ากันแล้วนำผลเงาะสดที่เก็บใหม่จากต้นใส่เข่งแช่ลงไปประมาณ  5  นาทีแล้วเอาออก  ผลเงาะจะมีความสดเหมือนเก็บใหม่ๆจากต้น ขนไม่เฉาไม่แห้งเหี่ยว แลดูสดใหม่นานถึง  2  วัน  ทนต่อการขนส่ง
คุณอำไพ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  เป็นวิธีง่ายๆ  ที่ใช้ได้ผลดีโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีที่ช่วยรักษาความสด  อย่างไรก็ตามการบริโภคไม่ควรใช้ปากกัดแกะทั้งเปลือก 
หากเป็นไปได้ควรล้างทั้งเปลือกก่อนรับประทานถึงแม้เราจะรับประทานเฉพาะเนื้อข้างในก็ตาม  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@