menu ประกาศจาก...กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (10 มิถุนายน - 14 มิถุนายน 2562 )
date 08 มิ.ย. 62 06:06    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  (10 มิถุนายน - 14 มิถุนายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร

7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด

กรมหม่อนไหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการเกษตรด้านใดด้านหนึ่งและปริญญาโททางการเกษตรด้านใดด้านหนึ่ง และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการปฏิบัติงานได้ 
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น 
1. งานผลิตขยายพันธุ์หม่อนไหมและบริการ ซึ่งต้องอาศัยความรู้และทักษะด้านการเกษตร 
2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการหรือ 
3. ควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่กรมหม่อนไหมรับผิดชอบ หรือ 
4. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ
ตรวจสอบและรับรอง ปัจจัยการผลิต ผลิตผลผลิตภัณฑ์พืชสินค้าเกษตร 

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

ทักษะ
2. ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบปฏิบัติ

สมรรถนะ
3. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้ จะต้องเป็นผุ้ที่ได้ผลคะแนนรวม ตามข้อ 5 (1ตามเอกสาร3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27163


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow