Social :

ขอร่วมมือ! นายกฯเข้มคุมราคายาเวชภัณฑ์ค่ารักษายึดมาตรฐานสากล

10 มิ.ย. 62 06:06
ขอร่วมมือ! นายกฯเข้มคุมราคายาเวชภัณฑ์ค่ารักษายึดมาตรฐานสากล

ขอร่วมมือ! นายกฯเข้มคุมราคายาเวชภัณฑ์ค่ารักษายึดมาตรฐานสากล
นายกฯหนุนโปร่งใส ราคายา-เวชภัณฑ์-ค่ารักษายึดตามมาตรฐานสากล ขอร่วมมือทุกส่วนช่วย ปชช. เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเป็นธรรม

พล.ท. วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับทราบมติสนับสนุนความโปร่งใสในตลาดยา วัคซีน และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของที่ประชุมใหญ่องค์การอนามัยโลกที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 ซึ่งกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกเผยแพร่ข้อมูลราคาจริงของยา และเวชภัณฑ์ เพิ่มความโปร่งใสด้านสิทธิบัตรยา และให้ฝ่ายเลขาธิการ WHO ติดตามผลของความโปร่งใสต่อราคาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า มติขององค์การอนามัยโลกสะท้อนให้เห็นว่า แนวทางต่าง ๆ ที่ไทยดำเนินการนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น การกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนต้องแจ้งราคาซื้อ-ขายยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ รวมทั้งประเมินค่ารักษาเบื้องต้นให้ผู้ป่วยทราบก่อนให้บริการ ทั้งยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่เกินความจำเป็นหรือคิดค่ารักษาสูงเกินสมควร ฯลฯ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากข้อมูลที่ตรวจสอบพบว่ามีโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งที่ตั้งราคาค่ายา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ไว้สูงกว่าราคาเฉลี่ยถึงร้อยละ 300-16,000 โดยกระทรวงพาณิชย์จะเรียกหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562 ต่อไปขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.innnews.

โพสต์โดย : monnyboy