menu เทคนิคการขยายพันธุ์สะตอ ด้วยวิธีการติดตา
date 11 มิ.ย. 62 11:06    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการขยายพันธุ์สะตอ ด้วยวิธีการติดตา

เทคนิคการขยายพันธุ์สะตอ
ด้วยวิธีการติดตา

เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมขยายพันธุ์ สะตอ   โดยใช้วิธีการนำเมล็ดสะตอมาปลูก แต่ประสบปัญหาในหลายๆ  ด้าน  อาทิ  ได้รับผลผลิตช้า  สะตอกลายพันธุ์ อัตราการรอดต่ำ  จากการลงพื้นที่ได้พบกับคุณป้านิล  ก็ได้มีการแนะนำวิธีและขั้นตอน การขยายพันธุ์สะตอโดยวิธีการติดตาต้นสะตอ   ดังนี้

การคัดเลือกพันธุ์สะตอ   :   ให้คัดเลือกฝักสะตอที่แก่จัด  แต่สีของฝักยังเป็นสีเขียว  (เมื่อฝักสะตอสุกจะมีสีดำ)  เมื่อแกะออกให้สังเกตว่าเนื้อเยื่อที่หุ้มเมล็ดอยู่เป็นสีเหลือง  เลือกเมล็ดที่ใหญ่  สมบูรณ์  ไม่มีหนอนกัดกิน  มาเพาะขยายพันธุ์ทำต้นตอ 

การคัดเลือกต้นพันธุ์ (สำหรับเอาตา)  :  ให้เลือกต้นที่แข็งแรงไม่มีโรค  มีฝักยาว  เมล็ดมาก  และเมล็ดใหญ่  หลังจากเมื่อได้ต้นพันธุ์แล้วก็ให้ทำสาวต้นสะตอ (โดยการตัดแต่งกิ่งและให้แตกกิ่งใหม่)  เพื่อนำกิ่งที่เกิดใหม่มาติดกับต้นตอ

การเตรียมแปลงสำหรับการเพาะเมล็ด  :  ให้นำขุยมะพร้าวมาทำเป็นแปลงปลูก  โดยให้มีความสูงประมาณ  30  ซม.กว้าง  1  เมตร  ยาว  2  เมตร 

การเตรียมดินสำหรับเพาะต้นตอให้นำขุยมะพร้าว  หน้าดิน  ปุ๋ยหมักในอัตราส่วน  2:1:1  ผสมให้เข้ากันจากนั้น  นำไปใส่ถุงสำหรับเพาะต้นกล้า

การเตรียมต้นตอสำหรับใช้ในการติดตาพันธุ์สะตอ : 
-นำเมล็ดสะตอที่ทำการคัดเลือกไว้แล้วมาแช่น้ำไว้  2  คืน  จากนั้นนำขึ้นมาแล้วพักให้สะเด็ดน้ำ
-นำเมล็ดมาเรียงบนแปลงเพาะให้มีระยะห่าง  0.50  ซม.  จากนั้นนำขุยมะพร้าวมาปิดทับให้หนาประมาณ  2  ซม.
-ทำการรดน้ำเช้า-เย็น  พอชุ่ม  ประมาณ  1  สัปดาห์ เมล็ดสะตอจะเริ่มงอกเป็นต้นกล้า 
-ให้เลือกต้นกล้าที่มีความยาวประมาณ  5  ซม. (ทำอย่างระมัดระวัง)  จากนั้นนำมาเพาะในถุงที่เตรียมไว้


การดูแลรักษา   :  นำไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง ทำการรดน้ำเช้า-เย็น  และบำรุงโดยการใส่ปุ๋ยสูตร  15-15-15 **  ขั้นตอนนี้มีความสำคัญมาก  เพราะถ้าต้นกล้าไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถทำการติดตาได้**

วิธีการติดตา :
- คัดเลือกต้นกล้าสะตอที่สูงประมาณ  60  ซม.  ขนาดต้นเท่ากับม้วนบุหรี่  หรือมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมา  1  เซนติเมตร
- ทำความสะอาดบริเวณโคนต้น
- ใช้ปลายมีดกรีดเปลือกของต้นตอในแนวดิ่ง  2  รอย  ห่างกันประมาณ  1  ซม.  สูงจากโคนต้นประมาณ  20  ซม.  รอยกรีดมีความยาว  5  ซม.
- ตัดขวางรอยกรีดทั้งสองที่ปลายสุดด้านบนให้ต่อถึงกัน  แล้วค่อยๆ  ลอกเปลือกที่ตัดออกเบาๆ  ลงข้างล่างจนสุดรอยกรีด  ตัดเปลือกที่ดึงออกให้เหลือลิ้นยาวประมาณ  1  ซม.
- ทำความสะอาดกิ่งตาแล้วใช้ใบมีดคมๆ  เฉือนแผ่นตา  เริ่มจากปลายกิ่งไปหาโคนให้ติดเนื้อไม้บางๆ  และสม่ำเสมอ  ยาวประมาณ  5  ซม. 
- ค่อยๆ  ลอกแผ่นตาออกจากเนื้อไม้
- ทำการสอดแผ่นตาลงในรอยแผลบนต้นตอที่เตรียมไว้  โดยสอดลงในลิ้น  ตรวจดูแผ่นตาที่สอดลงไป  จะต้องให้ตาอยู่เหนือก้านใบและอยู่ตรงกลางรอยแผลด้วย
- ใช้พลาสติกใสพันทับจากด้านล่างขึ้นด้านบน  และพันขึ้นเรื่อยๆ  จนเลยรอยแผลประมาณ  2-3  รอบ  จึงทำเงื่อนผูกโดยสอดปลายพลาสติกเข้าไปในห่วงรอบสุดท้ายแล้วดึงให้แน่น
- หลังจากการติดตาแล้ว  3  สัปดาห์  ให้ทำการตรวจดูผล ถ้าแผ่นตายังมีสีเขียวอยู่แสดงว่าติดตาเป็นผลสำเร็จ
- ใช้ปลายมีดคมกรีดลงบนพลาสติกด้านข้างของต้นตอ แกะพลาสติกออก
- ต้นที่มีแผ่นสีคล้ำแสดงว่าการติดตาไม่เป็นผลสำเร็จ 
- เมื่อติดแล้วให้การตัดต้นทิ้งให้เหนือจากบริเวณที่ติดตาประมาณ  2  ซม.
- การดูแลรักษาต้นพันธุ์สะตอที่ทำการติดตาแล้ว  ให้นำไปวางไว้ในที่ร่ม  รดน้ำประมาณ  2  วัน/ครั้ง
- เมื่อความสูงประมาณ  20  ซม.  ก็สามารถนำไปปลูกได้


1.ให้ผลผลิตเร็ว ประมาณ 3-4 ปี ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ 
2.ได้พันธุ์แท้ (ไม่กลายพันธุ์)


ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow