menu ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ) ( บัดนี้ - 11 กรกฎาคม 2562 )
date 19 มิ.ย. 62 12:06    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ)  ( บัดนี้ - 11 กรกฎาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

19 มิถุนายน 2562

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินงานด้านเอกสาร เช่น ตรวจสอบ กำกับดูแลงานด้านเอกสารรับเข้าตามเอกสารส่งออกหนังสือ ออกเลขหนังสือของหน่วยงานและคณะฯ จัดทำบันทึกเรื่องเสนอผู้บริหาร สแกนเอกสารหนังสือต่างๆ เอกสารด้านครุภัณฑ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพของหลักสูตร รวมถึงการจัดเก็บ และทำลายเอกสารของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบสารบรรณ เป็นต้น 

2. งานด้านการประสานงาน เช่น ประสานงานด้านการจัดซื้อหนังสือ ตำราฐานข้อมูลต่างๆ ของหลักสูตรและภาควิชา ประสานงานด้านเอกสารกับ หน่วยงานภายนอกคณะฯ เป็นต้น 

3. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กิจกรรม 5 ส. การจัดเลี้ยงในการจัดการเรียนการสอน การประชุมต่างๆ เป็นต้น
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ตามเอกสาร การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

ตามเอกสาร รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท) 

ตามเอกสาร ตรวจสุขภาพประจำปี 

*ความก้าวหน้าในสายงาน 

มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27219ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow