Social :

อวสาน รด.เด็กไทย หัวเกรียน! นศ.วิชาทหารชายเฮลั่น ไว้ผมรองทรงได้แล้วทั่วประเทศ

20 มิ.ย. 62 15:00
อวสาน รด.เด็กไทย หัวเกรียน! นศ.วิชาทหารชายเฮลั่น ไว้ผมรองทรงได้แล้วทั่วประเทศ

อวสาน รด.เด็กไทย หัวเกรียน! นศ.วิชาทหารชายเฮลั่น ไว้ผมรองทรงได้แล้วทั่วประเทศ

อวสาน รด.เด็กไทย หัวเกรียน! นศ.วิชาทหารชายเฮลั่น  ไว้ผมรองทรงได้แล้วทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เปิดเผยว่า จะมีการปรับหลักสูตรการเรียน ของนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) ชั้นปี1-5 ใหม่ ที่จะใช้ในการเรียน การฝึก ร.ด. ทั้ง 3.1 แสนคน ทั่วประเทศ โดยใช้ “ระบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” และ Active Learning ให้ นศท. และ ครูฝึก มีส่วนร่วม และปรับการเรียนมีความทันสมัย ยังคงเน้น การมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


สำหรับเรื่องทรงผมของนักศึกษาวิชาทหารนั้น พล.ท.ปราการ กล่าวว่า จะมีการผ่อนผัน และทดลอง ให้นักศึกษาวิชาทหาร ไว้ผมทรง รองทรงสูง เพื่อความเหมาะสม เนื่องจากนักศึกษาวิชาทหาร ยังไม่เป็นทหารประจำการ จากเดิมที่ตัดผมเกรียน ข้างขาว

ทั้งนี้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ชาย ให้ไว้ผมรองทรงสูงความยาวด้านหน้าไม่เกิน 5 เซนติเมตร และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4 และ 5 ชาย ไว้ผมรองทรงความยาวด้านหน้าไม่เกิน 7 เซนติเมตร โดยจะมีการประเมินผล ข้อดีข้อเสียต่างๆ รวมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาวิชาทหาร อาจารย์ ผู้กำกับนศท.และผู้ปกครองด้วยในช่วงปลายปี


ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ ข่าวสด

โพสต์โดย : Ao