Social :

กรมชลประทาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

09 พ.ค. 59 08:47
กรมชลประทาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรมชลประทาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โพสต์โดย : Name:auddy