menu เทคนิคการปลูกและดูแล สะเดาทวายพันธุ์ขาวผ่อง
date 04 ก.ค. 62 11:07    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูกและดูแล สะเดาทวายพันธุ์ขาวผ่อง

เทคนิคการปลูกและดูแล  
สะเดาทวายพันธุ์ขาวผ่อง

คุณเอกสิทธิ์  ขาวผ่อง  เกษตรกรผู้ทำสวนสะเดา  จ.ชุมพร  กล่าวถึงจุดพลิกผันที่ทำให้มาปลูกสะเดาจำหน่าย  นั้น  เริ่มจากจุดที่ตนได้รับพันธุ์สะเดามาจากพี่ชายซึ่งเป็นนักวิชาการเกษตรมาปลูกไว้ในพื้นที่สวน  จนสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากสะเดาพันธุ์นี้จะออกดอกนอกฤดู  โดยจะออกดอกก่อนสะเดาทั่วไป  4  เดือน  ซึ่งสะเดาทั่วไปจะออกดอกระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม  แต่สะเดาทวายพันธุ์นี้จะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม  และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกได้นานถึง  5  เดือน  ทำให้จำหน่ายได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ  80-120  บาท  ซึ่งเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่  โดยมีวิธีการปลูกและวิธีการดูแลรักษาดังนี้


สภาพพื้นที่  :   สะเดาเป็นพืชที่ชอบพื้นที่ดอน  ไม่มีน้ำขังบริเวณโคนต้น  แต่ถ้าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำจะต้องมีขั้นตอนการพูนโคนให้เป็นหลังเต่า  นอกเหนือจากนี้ควรเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงตลอด  เนื่องจากสะเดาเป็นพืชที่ต้องการแสงมาก  ไม่ชอบความชื้นจนเกินไป 

1. ใช้ระยะปลูก  6x6  เมตร  (ในพื้นที่  1  ไร่  สามารถปลูกได้ประมาณ  45  ต้น) ทำการขุดหลุม  กว้าง x ลึก  ประมาณ  50X50  ซม.
2. เตรียมดินในหลุมคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกและปุ๋ยสูตร  16-11-14  รองก้นหลุมก่อนปลูก  นำต้นพันธุ์สะเดาพันธุ์ขาวผ่องลงปลูกในหลุมที่ขุดเตรียมไว้  ทำการกลบดินให้แน่น

เมื่อสะเดาเติบโตมีอายุประมาณ  5-6  เดือน ให้ทำการพูนโคนสะเดาเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อสะเดามีความสูงประมาณ  1  เมตร  ควรหมั่นเด็ดยอดให้แตกทรงพุ่มต่ำประมาณ  3-4  ครั้งเพื่อให้แตกสาขาพุ่มเตี้ยและกว้างเพื่อที่จะได้ดอกที่ออกตามยอด  ทำให้มีปริมาณดอกสะเดาจำนวนมาก  เมื่อสะเดาออกดอกก็สามารถตัดดอกไปจำหน่ายได้

การตัดช่อดอกสะเดาจำหน่าย
  :
  ต้องทำการตัดก้านให้สั้นที่สุด  เพราะสะเดาทวายพันธุ์นี้  ถ้าตัดช่อดอกให้สั้นแล้วก้านจะสามารถแตกออกมาเป็นดอกให้เก็บเกี่ยวได้อีก  3-4  ครั้ง


การให้น้ำ  :  ควรให้น้ำในช่วงที่แล้งจัดเท่านั้น  เนื่องจากสะเดาทวายพันธุ์ขาวผ่องจะไม่ชอบน้ำ  ถ้าได้รับน้ำมากจะส่งผลให้สะเดาชะงักการเจริญเติบโต

การใส่ปุ๋ย  :   ห้ามใส่ขี้วัว ขี้ควาย  รวมถึงมูลของสัตว์ที่กินใบทุกชนิดเนื่องจากมูลสัตว์เหล่านี้มีจำนวนธาตุไนโตรเจนสูง  จะส่งผลให้เผือใบไม่ออกดอก  ให้ทำการใส่ขี้ไก่  ขี้หมู  ขี้เป็ด  สัตว์ที่เลี้ยงอาหารผสมเนื่องจากมีอาหารครบดีที่สุด

**ห้ามปลิดใบหรือตัดยอดอ่อนไปรับประทานหรือนำไปขายบ่อยๆ  เนื่องจากสะเดาจะแตกยอดใหม่มาแทนทำให้สะเดาออกดอกน้อย
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow