Social :

เทคนิคการขยายพันธุ์ชวนชม ด้วยการเพาะเมล็ด

04 ก.ค. 62 15:07
เทคนิคการขยายพันธุ์ชวนชม ด้วยการเพาะเมล็ด

เทคนิคการขยายพันธุ์ชวนชม ด้วยการเพาะเมล็ด

เทคนิคการขยายพันธุ์ชวนชม  ด้วยการเพาะเมล็ด

พูดถึง การขยายพันธุ์ชวนชม นั้น  มีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นโดยการเพาะเมล็ด  การชำกิ่งชวนชม  วิธีตอนกิ่งชวนชม  และการเสียบยอดชวนชม แต่ที่นิยมใช้ขยายพันธุ์มากที่สุด  คือการเพาะเมล็ด  เหตุที่นิยมใช้วิธีการเพาะเมล็ด  เนื่องจากการเพาะเมล็ดจะทำให้ได้ทรงต้น/ลำต้นที่อวบสวย  ซึ่งเทคนิคที่ทำให้การเพาะเมล็ดชวนชมประสบความสำเร็จ  ก็คือต้องใช้เมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ  มาเพาะจะทำให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง โดยเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ไม่ลีบหรือฝ่อ  ซึ่งควรมีลักษณะดังนี้


เมล็ดพันธุ์ชวนชมที่สมบูรณ์เหมาะต่อการนำมาขยายพันธุ์  ควรมีลักษณะดังนี้
1. มีสีขาวนวลอ้วนไม่แดงหรือดำ
2. บีบดูไม่ลีบหรือฝ่อเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งไม่หลวมหรือหลุดร่อน
3. มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่นานมากและไม่ขึ้นรา

** หากได้เมล็ดที่มีคุณสมบัติตามนี้โอกาสในการงอกจะสูงตามมาด้วยทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเพาะเป็นส่วนประกอบสำคัญ

1.นำเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว  ไปแช่น้ำยาเร่งราก  B1  ประมาณ  5-10  นาที  หรือจะแช่น้ำเปล่าแทนก็ได้เพื่อให้เมล็ดอมน้ำและงอกได้เร็วขึ้น

2. นำขุยมะพร้าวมาร่อนเอาเส้นใยที่ติดมาออก  เลือกใช้แต่ขุยมะพร้าวล้วนๆ  โดยใช้ตะกร้าที่จะนำมาเพาะเป็นตะแกรงร่อน

3. นำกาบมะพร้าวสับหยามมารองก้นตะกร้าเพื่อการระบายน้ำและประหยัดขุยมะพร้าว  ประมาณครึ่งตะกร้า

4. โรยขุยมะพร้าวที่ร่อนไว้ทับกาบมะพร้าวสับหยามให้หนาประมาณ  2-3  ซม.  ใช้ฝักบัวรดน้ำให้ชุ่ม  แล้วใช้ฟุตหล็กเซาะร่องโดยออกแรงกดแล้วเลือนเดินหน้าถอยหลังให้เกิดร่อง  ความลึกพอประมาณ

5. เรียงเมล็ดลงไปตามร่องตามแนวนอนจะใช้ปากคีบหรือมือเรียงก็ได้แล้วแต่ถนัดครับ  เว้นช่องว่างให้เท่า
ๆ  เวลาต้นกล้าขึ้นจะได้เป็นแถวสวยงาม  ในที่นี้ร่องละประมาณ  11  เมล็ด

6. เมื่อเรียงเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้นำขุยมะพร้าวปนที่ร่อนเตรียมไว้  มาโรยทับเมล็ดอีกครับบาง ๆ  ประมาร  0.5  เซนติเมตรถ้าหากหน้าเกินไปจะทำให้ต้นก็งอกขึ้นมาไม่ได้  เพาะต้นชวนชมโดยธรรมชาติแล้วจะงอกขึ้นมาจากผิวดินแล้วแทงรากลงไปในดิน  ไม่ได้แทงหน่อขึ้นมาจากได้ดินหากขุยมะพร้าวที่โรยทับหนาเกินไปจนต้นกล้าไม่สามารถดันขึ้นมาได้จะทำให้เน่าเสียหาย


การดูแลชวนชม   :   ให้รดน้ำผสมยาป้องกันเชื้อราพอหมาดๆ  วางภาชนะเพาะในที่มีแสงรำไรอย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง รดน้ำวันละ  1  ครั้งสังเกตุผิวหน้าของขุยมะพร้าวถ้าหากยังไม่แห้งก็ไม่ควรรดน้ำ  ประมาณ  3-7  วันเมล็ดจะเริ่มงอกเป็นต้นอ่อน  เทคนิคเล็กๆที่ช่วยไม่ให้เกิดความเสียหายของกล้าคือการช่วยเปิดจุกเมื่อต้นกล้างอกขึ้นมาจะสังเกตเห็นเปลือกที่ครั้งหนึ่งเคยหุ้มเมล็ดจะเลื่อนไปอยู่บริเวณส่วนยอดของต้นกล้าบางต้นสามารถหลุดออกได้เองแต่บางต้นไม่ยอมหลุดหากปล่อยทิ้งไว้เปลือกหุ้มดังกล่าวจะแห้งและบีบรัดส่วนปลายยอดจนต้นกล้าไม่สามารถกางใบได้และเน่า  ปลายด้วนในที่สุดทางแก้ไขคือต้องช่วยเขี่ยออกเมื่อรดน้ำเสร็จใหม่  เพราะเปลือกเมล็ดที่เปียกน้ำจะยุ่ยและแกะออกง่ายเมื่อต้นกล้ามีใบเลี้ยงประมาณ  4-5  ใบ  จึงเริ่มให้อาหารเสริม  ฮอร์โมนและยาป้องกันเชื้อราอ่อนๆ  ประมาณสัปดาห์ละครั้ง  เมื่อต้นชวนชมมีอายุ  1-2  เดือนจึงแยกไปปลูกในกระถางเดี่ยวต่อไป
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@