menu กรมวิชาการเกษตรเตือน เกษตรกรสวนพริก เตรียมรับมือโรคกุ้งแห้ง
date 08 ก.ค. 62 10:07    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


กรมวิชาการเกษตรเตือน เกษตรกรสวนพริก เตรียมรับมือโรคกุ้งแห้ง

กรมวิชาการเกษตรเตือน เกษตรกรสวนพริก 
เตรียมรับมือโรคกุ้งแห้ง

สภาพอากาศร้อน  และมีฝนตกในบางพื้นที่ระยะนี้   กรมวิชาการเกษตร   แนะเกษตรกรผู้ ปลูกพริก เตรียมรับมือการระบาดของ โรคกุ้งแห้ง   สามารถพบได้ในระยะที่ต้นพริกเจริญเติบโตทางลำต้นจนถึงในระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต  มักพบแสดงอาการบนผลพริกที่เริ่มสุกหรือก่อนที่ผลพริกจะเปลี่ยนสี  เริ่มแรกจะพบจุดหรือแผลช้ำยุบตัวเล็กน้อย ต่อมาแผลขยายใหญ่สีน้ำตาลหรือดำ  ลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม  บริเวณแผลพบส่วนของเชื้อราเป็นจุดสีดำขนาดเล็กเรียงเป็นวงซ้อนกัน กรณีที่สภาพอากาศชื้น  จะเห็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อน  ถ้าอาการรุนแรง  จะทำให้ผลเน่าและร่วงก่อนเก็บเกี่ยว  หากพบอาการที่ผลอ่อน  จะทำให้ผลพริกโค้งงอบิดเบี้ยวลักษณะคล้ายกุ้งแห้ง


เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ  หากพบเริ่มระบาด  ให้เก็บผลพริกที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก  เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค  และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก  เพื่อไม่ให้แปลงปลูกมีความชื้นสูง ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค  หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค  ให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชอะซอกซีสโตรบิน  25%  เอสซี อัตรา  10  มิลลิลิตรต่อน้ำ  20  ลิตร หรือสารแมนโคเซบ  80%  ดับเบิ้ลยูพี  อัตรา  40-50  กรัมต่อน้ำ  20  ลิตร  หรือสารโพรคลอราซ 50% ดับเบิ้ลยูพี  อัตรา  20-30  กรัมต่อน้ำ  20 ลิตร โดยพ่นทุก  7-10  วัน

/
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกแต่ละรุ่นแล้ว  เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชและเก็บเศษซากพืชส่วนที่เป็นโรคในแปลงไปเผาทำลายทิ้งให้หมด  และควรจัด ระยะปลูกพริก ห้เหมาะสม ไม่ปลูกชิดกันเกินไป  ก่อนเพาะ ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น  50  องศาเซลเซียส  นาน  20-30  นาที  และควรเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์  หรือต้นกล้าจากแหล่งที่ปราศจากโรค กรณีเก็บเมล็ดพันธุ์เอง  ควรเลือกผลพริกที่ไม่เป็นโรค  สำหรับในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรง เกษตรกรควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน  เพื่อตัดวงจรของเชื้อสาเหตุโรคข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.technologychaoban.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow