Social :

เร่งด่วน! “จุรินทร์”แจงเหตุร่วมรบ.เพราะต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

09 ก.ค. 62 07:07
เร่งด่วน! “จุรินทร์”แจงเหตุร่วมรบ.เพราะต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

เร่งด่วน! “จุรินทร์”แจงเหตุร่วมรบ.เพราะต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

"จุรินทร์" ยกทัพเศรษฐกิจ เชื่อมสัมพันธ์ภาคธุรกิจไทย-จีน แจง เหตุร่วมรัฐบาล เพราะต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยกทัพทีมเศรษฐกิจของพรรค เช่น นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค กทม. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรค รับฟังความเห็นเรื่องเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ไทย – จีน จากนายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ ไทย – จีน และ ทีมงาน พร้อมทั้งตัวแทนจากภาคธุรกิจไทย-จีน เช่น นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการทำงานในฐานะฝ่ายบริหาร ผ่านกระทรวงต่าง ๆ ที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับประชาชนต่อไป การแสดงออกถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่มีต่อทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ ว่ามีความสามารถที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า การร่วมรัฐบาลครั้งนี้ เป็นมติแบบประชาธิปไตย จากการลงมติพรรคโดยเสียงข้างมากของที่ประชุมร่วมส.ส.กับกรรมการบริหารพรรคโหวตให้ร่วมรัฐบาล และครั้งนี้ต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน จึงเลือกกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเดินหน้านโยบายด้านเศรษฐกิจปากท้องของของเกษตรกร-รากหญ้า ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ นอกจากนั้น ก็ยังมีเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น โดยจะนำพรรคเข้าร่วมรัฐบาลบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นอุดมการณ์สำคัญของพรรค


 

สำหรับสมาคมวิเทศพาณิชย์ ไทย – จีน
ถือเป็นสมาคมที่มีประวัติการก่อตั้งที่ยาวนาน มีบุคลากรและสมาชิกเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจ สมาชิกส่วนใหญ่มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะความสำคัญทางการค้าที่แน่นแฟ้นกับประเทศ จีน ใต้หวัน ฮ่องกง ยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศในเอเชียอาคเนย์”
นายจุรินทร์ กล่าวในช่วงหนึ่งของการพบปะเสวนา กับนักธุรกิจไทยจีน ว่า เนื่องจากต้องผลักดันนโยบายประกันรายได้เกษตรกร เพื่อยกระดับราคาพืชผลการเกษตร ตามที่ได้ประกาศนโยบายหาเสียงไว้กับประชาชนนั้น จึงได้เตรียมส่ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์,นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค และนายจุติ ไกรฤกษ์ อดีตเลขาธิการพรรค เป็นตัวแทนเข้าร่วมร่างนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ได้เสนอแนวทางไว้

ด้าน นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะทีมเศรษฐกิจทันสมัย กล่าวต่อว่า ปัญหาปัจจุบันเกิดภาวะ รวยกระจุก จนกระจายสภาพการลงทุนคนกลัวมากกว่าความกล้า มูลค่าการลงทุนสูงแต่มาจากหุ่นยนต์ แนวทางการแก้ปัญหา ต้องแก้ทั้งระดับมหภาค และจุลภาค เศรษฐกิจทันสมัยคือโลกดิจิตัล คนชนะคือคนที่มีข้อมูลหรือดาต้าและที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ แนวคิดของเศรษฐกิจทันสมัย จะต้องไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ เทคโนโลยีต้องมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ


ดังนั้น การปลดล็อคความเหลื่อมล้ำ ต้องแก้สามอย่าง หนึ่ง ก. แก้กฎหมาย – สอง ข. แข่งขัน ต้องมีการแข่งขันที่เป็นธรรมบน เช่นการเก็บภาษีที่เป็นธรรม สาม ค. ความคิด ต้องมีการเปลี่ยนวิธีคิดให้ทันสมัย ที่ต้องทันเทคโนโลยี การดูตัวชี้วัดความสำเร็จทางธุรกิจ ต้องเปลี่ยนจากจีดีพี ที่เน้นแค่กำไรสุทธิ แต่ต้องคำนึงถึงความยั่งยืน ต้องใส่ใจถึงผลกระทบต่อสังคมและส่วนรวม โดยต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy