Social :

หดหู่! ส.ว. ผิดหวังปฏิรูปประเทศไม่คืบ ไร้ตัวชี้วัด

09 ก.ค. 62 07:07
หดหู่! ส.ว. ผิดหวังปฏิรูปประเทศไม่คืบ ไร้ตัวชี้วัด

หดหู่! ส.ว. ผิดหวังปฏิรูปประเทศไม่คืบ ไร้ตัวชี้วัด

ส.ว. ผิดหวังปฏิรูปประเทศไม่คืบ ไร้ตัวชี้วัด หวั่นการรายงานการปฏิรูปจะกลายเป็นเวทีซักฟอกรัฐบาล

การประชุมวุฒิสภา หรือ ส.ว. ในวันนี้ พิจารณาวาระสำคัญในการรับทราบรายงานความคืบหน้าในดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ที่รัฐบาลจะต้องรายงานให้สภารับทราบทุก ๆ 3 เดือน และสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบไปแล้ว โดยการอภิปรายของ ส.ว. ส่วนใหญ่ มองว่า เอกสารรายงานการปฏิรูปประเทศของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังมีปัญหา ไม่มีการประเมินชี้วัดความสำเร็จ จึงยังไม่อาจสามารถประเมินความคืบหน้าได้ แม้บางเรื่องรัฐบาลชุดปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว
อย่างเรื่องการศึกษา ก็ไม่สามารถประเมินผลได้ และเกรงว่า หากปล่อยปัญหาให้เป็นไปเช่นนี้ การรายงานผลการปฏิรูป ก็อาจเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบไม่ลงมติได้


ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ ยังเรียกร้องไปยังรัฐบาลชุดใหม่ให้ปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ หลังเข้ารับหน้าที่แล้ว โดยให้คำนึงถึงระยะเวลา 5 ปี และงบประมาณที่จะต้องใช้ด้วย เนื่องจากบางแผนการปฏิรูปมีการนิยามเป้าหมายไว้อย่างสวยหรู จึงเกรงว่าจะล้มเหลวทำไม่ได้จริง พร้อมแนะนำว่า ให้หยิบยกเรื่องที่ดำเนินการแล้วได้ใจประชาชน เรื่องที่เข้าถึงประชาชน และมีความจำเป็นมาดำเนินการก่อน โดยเฉพาะการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ที่ในรายงานการปฏิรูปประเทศระบุว่ามีการดำเนินการไปมาก แต่เศรษฐกิจก็ยังไม่ดี พร้อมแนะนำให้ปรับแผนการสื่อสารกับประชาชน ให้ประชาชนรับทราบความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศที่เกิดขึ้นด้วยขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy