Social :

ประกาศจาก...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ( 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562 )

09 ก.ค. 62 12:07
ประกาศจาก...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ( 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ( 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

9 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธาตามที่กฎหมายกำหนด 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารต้นฉบับ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารต้นฉบับ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27340ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy