menu “อุดม”เสวนา”การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ60”
date 10 ก.ค. 62 07:07    หมวด: ข่าวราชการ การเมือง
facebook twitter google plus


“อุดม”เสวนา”การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ60”

"อุดม" กล่าวเสวนา “การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560,ถอยหลังหรือเดินหน้า

นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวในงานเสวนาในหัวข้อ “การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560,ถอยหลังหรือเดินหน้า

นายอุดม กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ 60 ถูกวางร่างโดย รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 57 มาตรา 35 อย่างเรื่องการคงสภาพการปกครองที่เป็นรัฐเดี่ยว และเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกรณีต่อมาคือ
ทำอย่างไรถึงจะทำให้บ้านเมืองนี้ไม่มีการโกง หรือทำยังไงเพื่อไม่ให้คนโกงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ประการต่อมาคือ ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มีการพยายามล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นผลจากการเมืองในอดีตที่ผ่านมา และประการสุดท้ายคือ ให้มีการปฏิรูปบ้านเมืองในด้านต่างๆ ซึ่งความคิดนี้จะถูกหรือผิดนั้น แต่ละฝ่ายสามารถอภิปรายกันได้”นายอุดม ระบุ

อย่างไรก็ดี การเมืองในอดีตที่ผ่านมามีการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีความรู้สึกต่อนักการเมืองในทางที่ไม่ดี

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญหลายประเทศไม่มีการเขียนว่า ประเทศจะต้องพัฒนาไปทางทิศทางไหน แต่สำหรับประเทศไทย ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่ ต้องมุ่งพาประเทศไปในปลายทางที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งเราเขียนไว้ในแนวนโยบายแห่งรัฐ ว่าด้วยกฎหมายการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.innnews


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow