Social :

ประกาศจาก...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562

10 ก.ค. 62 12:07
ประกาศจาก...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562

ประกาศจาก...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร

9 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร อนุปริญญา
ตามเอกสาร ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารต้นฉบับ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารต้นฉบับ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27338ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy