menu เป็นเอกฉันท์! ที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบกับร่างข้อบังคับ
date 11 ก.ค. 62 07:07    หมวด: ข่าวราชการ การเมือง
facebook twitter google plus


เป็นเอกฉันท์! ที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบกับร่างข้อบังคับ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกมีมติเห็นด้วยกับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. … โดยมีการให้สมาชิกอภิปรายในข้อบังคับต่างๆ และหลังจากนั้นได้มีการให้สมาชิกทุกคนลงมติในที่ประชุมเพื่อรับหลักการด้วยการเขียนชื่อของตนเอง ลำดับและพรรค ลงในกระดาษที่ตนเองเลือกประกอบไปด้วย กระดาษสีน้ำเงิน เห็นด้วยกับร่างข้อบังคับนี้ ,กระดาษสีแดง ไม่เห็นด้วยกับข้อบังคับนี้,และกระดาษสีขาว งดออกเสียง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเลือกเห็นด้วยกับร่างข้อบังคับการประชุมนี้ในคะแนน 461 และงดออกเสียง 8 คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นเอกฉันท์


ขณะที่ ได้มีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าอยากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนช่วยกันอภิปรายแก้ไขปรับปรุง หรือการใช้กรรมาธิการเต็มสภา เพื่อจัดทำข้อบังคับฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน คือ วันที่ 10 11 และ 18 กรกฎาคม จะได้มีข้อบังคับมาใช้ในการประชุมโดยเร็ว


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow