Social :

ประกาศจาก...กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 )

12 ก.ค. 62 06:07
ประกาศจาก...กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 )

ประกาศจาก...กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

11 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรวมหน่วยงานราชการ อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดวุฒิที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรุ้ที่จำเป็นในงานของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้
ทักษะ/สมรรถนะ : ทักษะ/สมรรถนะของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้
เงื่อนไข : ห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น ภายในระยะเวลา 1 ปี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27363ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy