Social :

“สมบูรณ์”ยัน“ชวน”ไม่มีอำนาจนำงบประมาณไปใช้จ่ายเอง

13 ก.ค. 62 07:07
“สมบูรณ์”ยัน“ชวน”ไม่มีอำนาจนำงบประมาณไปใช้จ่ายเอง

“สมบูรณ์”ยัน“ชวน”ไม่มีอำนาจนำงบประมาณไปใช้จ่ายเอง


สมบูรณ์” โต้ “ชลน่าน” ยืนยัน “ชวน” ไม่มีอำนาจนำงบประมาณกรรมาธิการไปใช้จ่ายเองได้ ชูเป็นตัวอย่างซื่อสัตย์ สุจริต


นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวชี้แจงกรณีที่นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. พรรคเพื่อไทย อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ในประเด็นการตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประมาณของกรรมาธิการแต่ละคณะมีงบประมาณคณะละ 14 ล้านบาท และหากตั้งคณะกรรมาธิการไม่ทันในปีนี้ งบส่วนดังกล่าวจะเป็นงบเหลือจ่าย ที่ประธานสภาฯ จะเปลี่ยนแปลงนำไปใช้ เป็นอย่างอื่นได้นั้น วันนี้ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถาม
และได้รับข้อมูลข้อเท็จจริง จึงขอชี้แจง ดังนี้ 1.ตามที่กล่าวว่า คณะกรรมาธิการแต่ละคณะได้รับงบประมาณ คณะละ 14 ล้านบาทนั้น ไม่เป็นความจริง ข้อเท็จจริง คือสภาผู้แทนราษฎร
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ในปี 2562 ของ คณะกรรมาธิการ คณะละ 2,028,837 บาท เท่านั้น 2.งบเหลือจ่าย ตามที่นายชลน่าน กล่าวว่า ประธาน สภาผู้แทนราษฎร สามารถนำไปใช้ได้นั้น ไม่เป็นความจริง ข้อเท็จจริง คือ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีอำนาจใช้เงินเหลือจ่ายแต่อย่างใด เงินเหลือจ่ายต้องนำส่งคืนสำนักงบประมาณ 3.ขอขอบคุณ นายชลน่าน ที่ได้กล่าวในที่ประชุม โดยเชื่อมั่น ในความบริสุทธิ์ของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นบุคคลที่มีภาพลักษณ์เป็นที่ประจักษ์ว่าซื่อสัตย์ และสุจริต ซึ่งไม่เคยมีข้อครหาในเรื่องทุจริตแต่อย่างใด และนายชวนจะเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.innnews

โพสต์โดย : monnyboy