Social :

เทคนิคการกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ด้วยภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน

15 ก.ค. 62 09:07
เทคนิคการกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ด้วยภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน

เทคนิคการกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ด้วยภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน

เทคนิคการกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว
ด้วยภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน

จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์  คุณป้าเรือน  ทองจำรัส   เกษตรกรบ้านยางยวน  ต.ดอนตรอ  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครศรีธรรมราช  เกี่ยวกับเรื่อง การกำจัดศัตรูในนาข้าว  เช่น  หอยเชอรี่    ปูนา  เชื่อกันว่า เกษตรกรที่ประกอบอาชีพ   ทำนาข้าว  ก็เจอปัญหานี้เหมือนกัน  วิธีการแก้ปัญหามีหลายวิธี  แต่ที่หมู่บ้านยางยวนมักใช้วิธีการจับหอยไข่หอยเชอรี่มาทำน้ำหมักชีวภาพ แต่ถ้าเกษตรกรคนใดไม่อยากจะยุ่งยากก็มีวิธีนี้แนะนำ


คือนำ   ข่า    แก่จัด  3  กก. และปูนกินหมาก  3  กก.  น้ำ  4  ลิตร  นำข่าแก่มาบดให้ละเอียด ผสมกับน้ำ 2 ลิตร หมักทิ้งไว้  1  คืน  นำปูนกินหมากละลายกับน้ำ  อีก  2  ลิตร แล้วผสมให้เข้ากัน 
เท่านี้ก็นำไปใช้ได้แล้ว  นำไปลาดในบริเวณพื้นที่นา  จำนวน  4  ลิตรใช้ได้ประมาณ  1  ไร่ (ปูนกินหมากจะไปกัดปากหอยและปากปู  ข่าจะเพิ่มกลิ่นฉุนและร้อน)

ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@