menu เทคนิคการดูแล ไผ่หวาน ให้ออกหน่อในช่วงหน้าแล้ง
date 18 ก.ค. 62 11:07    หมวด:
facebook twitter google plus
เทคนิคการดูแล ไผ่หวาน  ให้ออกหน่อในช่วงหน้าแล้ง

เทคนิคการดูแล ไผ่หวาน  
ให้ออกหน่อในช่วงหน้าแล้ง

การปลูกไผ่หวาน   เพื่อผลิต หน่อไม้ไผ่หวานนอกฤดู   เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ให้ความสนใจ  เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมา  จะเห็นว่าหน่อไม้ที่วางขายตามท้องตลาดในช่วงหน้าแล้ง  จะมีราคาที่สูงกว่าปกติ  นับว่าเป็นราคาที่ทำให้เกษตรกรหลายคนสนใจที่จะปลูกกันมากขึ้น  แต่การที่จะปลูกเพื่อผลิตหน่อไม้นอกฤดูให้ประสบผลสำเร็จนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความชำนาญของตัวเกษตรกรเอง แต่สำหรับคุณโสธร  เย็นระยับ  เกษตรกรผู้ทำสวนผสมผสาน บ้านปึกสำโรง ตำบลแสลงพัน  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  ได้แนะนำเทคนิคการบังคับไผ่หวานให้ออกหน่อช่วงหน้าแล้ง  ด้วยวิธีการดังนี้


ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี  สูตร  25-7-7  โดยให้ใส่ควบคู่กับ ปุ๋ยคอก   หรือ ปุ๋ยหมัก   อย่างเช่นกอไผ่หวานอายุตั้งแต่  2  ปี  ขึ้นไป  ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรดังกล่าว  ในอัตรา  0.5-1.0  กิโลกรัมต่อกอ แล้วใส่ปุ๋ยคอก 3-4 บุ้งกี๋ โดยใส่รอบๆ กอไผ่ ห่างจากกอไผ่ประมาณ  30-100  เซนติเมตร  จากนั้นรดน้ำเพียงพอ
คลุมทับด้วยฟางแห้งหรือหญ้าแห้ง  เปลือกถั่ว ซังข้าวโพดให้ทั่วกอไผ่ เพื่อเก็บความชื้น  เพียงเท่านี้เกษตรกรก็จะมีหน่อไผ่หวานไว้รับประทานในช่วงหน้าแล้ง  และจำหน่ายหน่อไผ่หวานได้ในราคาที่สูงข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow