Social :

สูตรปุ๋ยหมักบำรุงส้มโอ ให้ผลมีรสชาติหวาน ไม่หืน

19 ก.ค. 62 13:07
สูตรปุ๋ยหมักบำรุงส้มโอ ให้ผลมีรสชาติหวาน ไม่หืน

สูตรปุ๋ยหมักบำรุงส้มโอ ให้ผลมีรสชาติหวาน ไม่หืน

สูตรปุ๋ยหมักบำรุงส้มโอ ให้ผลมีรสชาติหวาน ไม่หืน

นางมัณฑนา  รอสูงเนิน   เกษตรกรบ้านโนนค่า  ต.โนนค่า  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา  ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน  โดยเฉพาะ การปลูกส้มโอ   ทั้งสี่สายพันธุ์  คือ  ขาวใหญ่,  ขาวน้ำผึ้ง,  ทับทิม , ทองดี ที่ปลอดสารเคมีโดยสิ้นเชิง  ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา  ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร  ในวันที่  19  กรกฎาคม  2555  เวลา  13.45  น.  เรื่องเทคนิคการทำปุ๋ยหมักเพิ่มรสชาติส้มโอให้หวานและไม่หืน  เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด และผู้บริโภค ผลผลิตและคุณภาพก็ดี  จึงได้แนะนำเทคนิคการทำปุ๋ยหมักเพิ่มรสชาติส้มโอให้หวานและไม่หืน  ไว้ดังนี้

1.มูลวัว  2  ส่วน
2.รำ  1  ส่วน
3.แกลบ   1 ส่วน
4.น้ำหมักส้มโอ  1  ขวดกระทิงแดง
5.น้ำเปล่า  1  ส่วน
6.กระสอบป่าน 

ขั้นตอนการทำ
นำมูลวัว  2  ส่วน  รำ  1  ส่วน และแกลบ  1  ส่วน  มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน  แล้วนำน้ำหมักส้มโอไปผสมกับน้ำเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความชื้นเวลาที่ทำการผสม  จากนั้นนำน้ำหมักส้มโอที่ได้ไปเทราดลงบนกองวัตุดิบที่ผสมไว้  แล้วทำการคลุกเคล้าจนเข้ากันอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้นให้ตักใส่กระสอบป่านมัดปากถุงให้แน่นแล้วนอนถุงไว้ในที่ร่มและทำการกลับถุงใน  7  วันแรก  และรอไปอีก  7  วันก็สามารถนำไปใช้ได้

 

1.ส้มโอ  30  กิโลกรัม
2.กากน้ำตาล  10  ลิตร
3.น้ำ  10  ลิตร

วิธีการทำ
นำส้มโอ  30  กิโลกรัม  กากน้ำตาล  10  ลิตร  เทลงในถังสำหรับหมัก  จากนั้นนำ  พด.2  จำนวน  1  ซอง  ละลายกับน้ำจำนวน  10  ลิตร แล้วเทลงในถังหมักเช่นกัน  จากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วปิดฝาหมักทิ้งไว้ 7 วัน เมื่อครบ  7  วันแรก  ให้คน  1  รอบ  แล้วหมักต่อไปอีก  30  วันก็สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมปุ๋ยหมักในการเพิ่มรสชาติความหวานให้กับส้มโอได้  ใบจะเขียวเข้มสวย  และผลผลิตก็จะออกเร็วขึ้น


การนำไปใช้
นำปุ๋ยหมักที่ได้ไปใส่รอบโคนต้นไม้ผล  ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ  1  เมตร โดยใช้  1  กิโลกรัมต่อ  1  ต้น  ในช่วงหลังการออกดอก  และก่อนออกผล 

ประโยชน์
ช่วยให้ส้มโอมีรสชาติที่หวาน  หอม  ไม่หืน  และทำให้มีผลผลิตที่ดี  มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@