menu เทคนิคการแก้ปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝัก หรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ
date 25 ก.ค. 62 13:07    หมวด:
facebook twitter google plus
เทคนิคการแก้ปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝัก หรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ

เทคนิคการแก้ปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝัก
หรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ

ถั่วลิสง  เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีเกษตรกรนิยมปลูกกันมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ แต่ละปีจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่ดี เกษตรกรสามารถปลูกได้ทุกฤดู จึงทำให้พื้นที่ในการปลูกถั่วลิสงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บางพื้นที่มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกแล้วให้ผลผลิตที่ดี แต่บางผลผลิตก็ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝักหรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆหลายปัจจัย  ซึ่งคุณปั่น  รู้คิด  เกษตรกรบ้านทรายกาด  ม. 6  ต.ตับเต่า  อ.เทิง  จ.เชียงราย  ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าว  และต้องหาวิธีแก้ไขอยู่นานกว่าจะค้นพบวิธีขจัดปัญหาดังกล่าวไปได้  จึงอยากเผยแพร่วิธีแก้ปัญหาถั่วลิสงไม่ลงฝักไว้ให้เป็นวิทยาทานแก่เพื่อนร่วมอาชีพ  ผ่านรายการของทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ไว้ดังนี้

วิธีแก้ไขปัญหาถั่วลิสงเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ   มีดังนี้
- ให้เตรียมปูนขาว  ใช้หว่านในอัตราส่วน  1  กิโลกรัม  ต่อ  4  ตารางเมตร  หรือ  40  กิโลกรัมต่อไร่
- หว่านปูนขาวที่เตรียมไว้ให้ทั่วแปลงตามอัตราส่วนดังกล่าว จากนั้นทำการไถกลบคลุกเคล้าให้เข้ากัน
- เริ่มทำการปลูกเป็นปกติ

**ข้อเสนอแนะ**การหว่านปูนขาวก่อนปลูกจะช่วยให้ถั่วลิสงมีเม็ดที่สมบูรณ์เต็มทุกข้อ  แต่วิธีการดังกล่าวให้ทำครั้งเดียว  ห้ามทำซ้ำในปีที่สอง  เพราะจะใช้ไม่ได้ผลในปีถัดไป


สำหรับ การแก้ไขปัญหาถัวลิสงไม่ลงฝัก   ซึ่งสาเหตุมักจะเกิดจากสภาพดินที่ปลูกเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายมีสภาพดินที่แน่นจนเกินไป  มีวิธีการแก้ไข  ดังนี้
- ในช่วงการเตรียมดินปลูก ก่อนที่จะหยอดเมล็ดพันธุ์ลงหลุม ให้ขุดหลุมลึก  1  หน้าจอบ 
-
จากนั้นนำแกลบดำ ประมาณ  1  ชามก๋วยเตี๋ยวเทลงหลุมที่เตรียม ปริมาณ  1  ชามต่อ  1  หลุม
- นำเมล็ดถั่วมาหยอดลงหลุมตามปกติ แล้วกลบดิน

** ข้อเสนอแนะ **วิธีนี้จะช่วยให้ถั่วลิสงมีข้อยาวและติดฝักดกลงฝักเต็มหมดทุกข้อข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com

ข่าวเกษตร    เกษตรน่ารู้    ถั่วลิสง    วิธีแก้ไขปัญหาถั่วลิสงเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ   การแก้ไขปัญหาถัวลิสงไม่ลงฝัก


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow