menu เทคนิคการดูแลต้นทุเรียนเล็ก ให้รอดตายในช่วงหน้าแล้ง
date 26 ก.ค. 62 11:07    หมวด:
facebook twitter google plus
เทคนิคการดูแลต้นทุเรียนเล็ก ให้รอดตายในช่วงหน้าแล้ง

เทคนิคการดูแลต้นทุเรียนเล็ก ให้รอดตายในช่วงหน้าแล้ง

ทุเรียน   เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  แหล่งปลูกสำคัญอยู่ทางภาคตะวันออก  ภาคใต้  และภาคเหนืออย่างอุตรดิตถ์ ระยะหลังมีปลูกได้ผลที่อิสาน  จังหวัดศรีสะเกษ

ปัจจุบันพบว่า  ทุเรียนมีปลูกได้ผลหลายจังหวัด มากบ้างน้อยบ้าง  มีเกษตรกรปลูกทุเรียนจำนวนไม่น้อยที่ต้นตายลงก่อนให้ผลผลิต  โดยเฉพาะช่วงปลูกใหม่  1-3  ปี  ทำให้ต้องเสียเงินซื้อต้นพันธุ์หลายครั้ง  สาเหตุการตายของ ทุเรียนต้นเล็ก   นอกจากโรคและแมลงเข้าทำลายแล้ว ส่วนใหญ่เกิดจากความชื้นในช่วงแล้งไม่เพียงพอ


ดังนั้นเมื่อฝนหยุดตกไม่เกิน  1  เดือน  เจ้าของควรตัดหญ้าคลุมโคนต้นให้  หรืออาจจะใช้ฟางข้าวคลุมก็ได้  จากนั้นรดน้ำ  3  วันครั้งหนึ่ง ระบบน้ำที่ให้อาจจะเป็นน้ำหยดหรือสปริงเกลอร์ก็ได้  ถ้าเป็นช่วงเดือนเมษายนที่อากาศร้อนจัด  เกษตรกรบางรายถึงกับให้น้ำวันเว้นวัน  เพื่อรักษาความชื้นในดิน

เรื่องของปุ๋ย นอกจากปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้ว  เกษตรกรนิยมใส่ปุ๋ยสูตร  25-7-7  เดือนละครั้ง  ต้นละ 1  ช้อนชา  ช่วยทำให้ทุเรียนเจริญเติบโตเร็ว  คุณกฤษณ์  วงษ์วิทย์   เกษตรกรที่ตำบลแสลง อำเภอเมือง จันทบุรี ปลูกทุเรียนอายุได้  4  ปี  ก็สามารถไว้ผลผลิตได้แล้ว


ทุเรียนปลูกได้ในหลายพื้นที่  เพียงแต่ต้องมีน้ำให้ 
และดูแลเอาใจใส่ตอนเล็กๆ  ดูแล้วเหมือนยุ่งยาก  แต่หากเอาใจใส่  ถือว่าคุ้ม  ไม่ต้องลงทุนซื้อต้นใหม่

ไม้ผลอื่นๆ  ใน หน้าแล้ง   หากคลุมโคลน  รดน้ำให้ก็จะเจริญเติบโตเร็วอย่างเห็นได้ชัด  เกษตรกรที่ไม่มีระบบน้ำการคลุมโคนก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง


ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.technologychaoban.com


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow