menu เทคนิคการกำจัดเพลี้ยไฟ แบบปลอดสารเคมี
date 26 ก.ค. 62 13:07    หมวด:
facebook twitter google plus
เทคนิคการกำจัดเพลี้ยไฟ แบบปลอดสารเคมี

เทคนิคการกำจัดเพลี้ยไฟ  แบบปลอดสารเคมี

เพลี้ยไฟ   เป็นแมลงจำพวกปากดูด  ขนาดเล็กลำตัวยาวประมาณ  1-2  มิลลิเมตร  มีทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก  ตัวเต็มวัยมีสีดำ  ตัวอ่อนสีเหลืองอ่อน  ระยะเวลาตั้งแต่ตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยนานประมาณ  15  วัน  ซึ่งเพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำลายพืชโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนโดยอาศัยอยู่ตามซอกใบ  มักระบาดในระยะแตกยอดใหม่ เมื่อใบพืชโตขึ้นก็จะถูกทำลายปลายใบจะเหี่ยวขอบใบจะม้วนเข้าหากลางใบและอาศัยอยู่ในใบที่ม้วนนั้น  พบระบาดในช่วงอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือสภาวะพืชที่ขาดน้ำ  ถ้าระบาดมากๆทำให้ต้นพืชแห้งตายได้


ปัจจุบันการใช้เกษตรอินทรีย์  100%  เป็นไปได้ยาก  แต่หากอดทนช่วงระยะแรก  ซึ่งใช้เวลาประมาณ  3  ปี  ก็จะสามารถเปลี่ยนเกษตรเคมีที่เคยทำไว้มาเป็น เกษตรอินทรีย์   100%  โดยผลผลิตที่ได้จากพืชผักทุกชนิดไม่แพ้การใช้สารเคมี  ขณะที่ข้อดีเกษตรอินทรีย์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิต  ดังนั้น การใช้สารธรรมชาติกำจัดเพลี้ยไฟ   ซึ่งสารธรรมชาติที่ผลิตขึ้นเองมาใช้กำจัดเพลี้ยไฟจึงเป็นอีกทางเลือกของเกษตรกร  โดยวิธีนี้สามารถกำจัดเพลี้ยไฟได้มากกว่า  90  เปอร์เซ็นต์   คุณคำนึง  ชนะสิทธิ์  ประธานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านชำปลาไหล  หมู่12  ต.สองพี่น้อง  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี  ผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน จึงนำเอาพืชสมุนไพรมาทำเป็นสารกำจัดเพลี้ยไฟในสวนผลไม้ ผ่านทาง  สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน  จ.จันทบุรี  ในรายการ  Famer  info  ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลีนิคเกษตร

1.ยาสูบ  1  ขีด
2.มะพร้าวขูด  2  ขีด
3.น้ำสับปะรดสุก  1  ลิตร
4.กาแฟผง  1  ขีด
5. น้ำเปล่า  1  ลิตร

ขั้นตอนการทำ :
1.นำยาสูบ  1  ขีด  และมะพร้าวขูด  2  ขีด  มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน  แล้วเติมน้ำร้อนลงไป  1  ลิตร  พอเริ่มเย็นก็ให้กรอง  และคั้นเอาเฉพาะน้ำจะได้สารสกัดยาสูบกะทิสด
2.น้ำผลสับปะรดสุก  1  ลิตร  ผสมกับน้ำสารกัดยาสูบกะทิสด 
3.เติมกาแฟผงอีก  1  ขีด  คนให้เข้ากันก็จะได้สารกำจัดเพลี้ยไฟ

อัตราการใช้ : 
ให้ผสมสารธรรมชาติกำจัดเพลี้ยไฟกับน้ำในอัตรา  1  ลิตร  ต่อน้ำ  200  ลิตร  ฉีดช่วงที่ไม้ผลออกดอกหรือพลเพลี้ย  แต่ถ้าพบเพลี้ยไฟระบาดอยู่อีก  ก็ให้ฉีดพ่นซ้ำภายใน  7  วัน  สารดังกล่าวจะมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทของเพลี้ยไฟ  ตัวอ่อนและไข่

สารธรรมชาติกำจัดเพลี้ยไฟ  ปลอดภัยต่อทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค  อีกทั้งมีต้นทุนผลิตลิตรละประมาณ  100  บาท  สามารถนำไปปรับใช้กับการกำจัดเพลี้ยไฟในสวนผลไม้อื่นๆ  ได้ 

ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow