menu เทคนิคการใช้สารสกัดจากสะเดา กำจัดแมลงศัตรูพืช
date 30 ก.ค. 62 09:07    หมวด:
facebook twitter google plus
เทคนิคการใช้สารสกัดจากสะเดา กำจัดแมลงศัตรูพืช

เทคนิคการใช้สารสกัดจากสะเดา  กำจัดแมลงศัตรูพืช

สะเดา   เป็นไม้โตเร็ว เจริญได้ดีในแถบร้อนที่มีปริมาณน้ำฝน  ตั้งแต่  400-1,200  มม.  เป็นพืชทนอากาศแห้งแล้งได้ดี  สามารถขึ้นได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  แต่จะเจริญเติบโตเร็วในสภาพดินที่ไม่ชื้นแฉะ  และปริมาณน้ำฝนไม่เกิน  800  มม.  


การขยายพันธุ์สะเดา   ใช้วิธีเพาะเมล็ด  ซึ่งสามารถทำได้จำนวนมาก  เพราะปริมาณของผลสะเดามีมากในทุก ๆ ปี แต่ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ได้นาน  เพราะเมล็ดจะสูญเสียเปอร์เซ็นต์ความงอกงามได้เร็วมาก  หลังจากเก็บผลสุกมาและเอาเนื้อออกหมดแล้วล้างเมล็ดให้สะอาด  นำไปเพาะทันทีจะงอกได้ดีมาก  เมื่อสะเดาเจริญเติบโตจะติดผลเมื่ออายุ  5  ปีขึ้นไป  และให้ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุ  10  ปีขึ้นไปปริมาณของผลสะเดาจะอยู่ระหว่าง  10-50   กก./ต้น/ ปี


การใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดา   เมื่อเวลาฉีดพ่นควรทำในตอนเย็น  จึงจะได้ผลดี  เพราะสารนี้จะสลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกแสงแดด
 
การใช้สารสกัดจากสะเดาเพื่อลดการใช้สารฆ่าแมลงจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ของผู้ผลิต  และผู้บริโภค  รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย

เอาเมล็ดสะเดาแห้งที่ประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดและเนื้อเมล็ด มาบดให้ละเอียดแล้วนำผงเมล็ดสะเดามาหมักกันน้ำในอัตรา  1  กิโลกรัม/น้ำ  20  ลิตร  โดยใช้ผงสะเดาใส่ไว้ในถุงผ้าขาวบางแล้วนำไปแช่ในน้ำ  นาน  24  ชั่วโมง  ใช้มือบีบถุงตรงส่วนของผงสะเดา  เพื่อสารอะซาดิแรดติน  ที่อยู่ในผงสะเดาสลายตัวออกมาให้มากที่สุด เมื่อจะใช้ก็ยกถุงผ้าออก พยายามบีบถุงให้น้ำในผงสะเดาออกให้หมดแล้วนำไปฉีดป้องกันกำจัดแมลง  ก่อนนำไปฉีดแมลงควรผสมสารจับใบเพื่อให้สารจับกับใบพืชได้ดีขึ้น

ควรใช้สารสกัดนี้  ฉีดพ่นในเวลาเย็นจะมีผลในการฆ่าแมลงได้ดี ใช้ฉีดพ่น  5-7  วันต่อครั้ง  และควรใช้สลับกับสารฆ่าแมลงเป็นครั้งคราว  แต่ถ้าเป็นช่วงที่แมลงระบาดอย่างรุนแรง ต้องใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่น  ซึ่งจะลดความเสียหายได้รวดเร็ว 


ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ  ควรนำสารสกัดที่ได้มาผสมกับสาร  Piperonyle  butoxide(PB)  สารนี้จะเป็นสารที่ช่วยหยุดยั้งการทำงานของน้ำย่อยบางชนิดที่จะทำให้แมลงมีการตายมากขึ้น  เมื่อแมลงมากัดกินพืชที่มีสารนี้ แต่จากการทำลองสารสกัดสะเดากับเพลี้ยจักจั่นฝ้ายทำลายกระเจี๊ยบเขียว  ไม่ได้ผสมสาร  PB ก็มีประสิทธิภาพดีเท่าเทียมกับสารฆ่าแมลง  ทามารอน  อัตรา  50  ซีซี/20  ลิตร  การผสมสารนี้อาจจะเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่ควรจะพิจารณาใช้ในแหล่งที่แมลงมีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง

สารอะซาดิแรดติน  ให้ผลดีในการป้องกันกำจัดแมลงชนิดใดบ้าง
ให้ผลดี ในพวกแมลงปากดูด  เช่น  เพลี้ยจักจั่น  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยไฟ  สำหรับหนอน  เช่น  หนอนใยผัก  หนอนเจาะยอดคะน้า  หนอนชอนใบ  หนอนกระทู้  หนอนหนามเจาะสมอฝ้าย  หนอนหลอดหอม และหนอนบุ้ง  (ไม่ได้ผล  คือ  มวนแดง  หมัดกระโดดตัวเต็มวัย  ด้วงปีกแข็ง  มวนเขียว  หนอนเจาะฝัก  ถั่วเขียว  เพลี้ยแป้งเพลี้ยหอย)
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.baanjomyut.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow