menu เทคนิคการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สับปะรด เพื่อรักษาโรครากเร่าโคเน่าผลไม้
date 01 ส.ค. 62 11:08    หมวด:
facebook twitter google plus
เทคนิคการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สับปะรด เพื่อรักษาโรครากเร่าโคเน่าผลไม้

เทคนิคการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สับปะรด
เพื่อรักษาโรครากเร่าโคเน่าผลไม้

โรครากเน่าโคนเน่า   ที่เกิดในผลไม้  เช่น  ส้ม  มะนาว  เงาะ  และอื่นๆ  ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อราไฟท็อปธอร่า  จะระบาดได้ง่ายและชัดเจนคือระยะที่มีฝนตกชุกรากถูกน้ำท่วมขัง ขาดอากาศ  นับเป็นปัญหาที่พบเจอมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะเคยรักษาด้วยการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรามาหลากหลายยี่ห้อแล้วก็ตาม  แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้โรคต่างๆเหล่านี้หมดสิ้นไปจากสวนไม้ผลได้  เนื่องด้วยการรักษาโรคจะเป็นลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้กันที่ปลายเหตุเพียงอย่างเดียวไม่มีการวางแผนแก้ไขในระยะยาว  เมื่อใช้สารเคมีกำจัดแบบเดิมไปเรื่อยๆ  ซ้ำซากจึงเกิดการดื้อยารักษาไม่หาย


คุณเปรียว  ต๊ะต้นยาง  หัวหน้าศูนย์เรียนรู้เกษตรบ้านสันทราย อ.เทิง จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ  Farmer  Info  ว่า  น้ำหมักจุลินทรีย์สับปะรด   เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาโรครากเน่า  โคนเน่าในผลไม้ได้ ซึ่งมีวัตถุดิบและวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้ 

วัตถุดิบและวิธีการทำ 
1.สับปะรดสดแก่จัดตัดจากต้นใหม่ๆ  ล้างทำความสะอาด  แล้วนำมาสับละเอียดทั้งเปลือก  5  กิโลกรัม
2.น้ำตาลทรายแดง  1  กิโลกรัม 
3.ยีสต์ทำขนมปัง  100  กรัม 
4.นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าคนให้เข้ากัน ใส่ลงในภาชนะทึบแสงที่ใช้ไฟลนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแล้ว ปิดฝาภาชนะด้วยสำลี  เก็บไว้ในร่มหรือในห้องที่มีอุณหภูมิปกติ หมักทิ้งไว้  7  วัน  หากอากาศเย็นให้เพิ่มเป็น  10  วัน  ก็จะได้ หัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มบาซิลลัสและแอลกอฮอล์  เข้มข้น  พร้อมใช้งาน

 
วิธีการใช้ 
ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มบาซิลลัสและแอลกอฮอล์ที่ได้  20-30  ซีซี  ต่อน้ำ  20  ลิตร  นำไปราดรดลงดินที่มีการปลูกผลไม้ทุก  7-10  วัน  จุลินทรีย์และแอลกอฮอล์จากสับปะรดจะช่วยกำจัดเชื้อราไฟท็อปธอร่า (โรครากเน่าโคนเน่า)  ปรับสภาพโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุยดี  และช่วยแก้ปัญหาค่า  EC  ในดินด้วย


ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow