menu เทคนิคการป้องกันแมลงมวนเขียว ในสวนมะนาว
date 02 ส.ค. 62 11:08    หมวด:
facebook twitter google plus
เทคนิคการป้องกันแมลงมวนเขียว ในสวนมะนาว

เทคนิคการป้องกันแมลงมวนเขียว ในสวนมะนาว

ส้ม   และ มะนาว   เป็นพืชที่มีโรคและแมลงเข้ารบกวนมาก  ไม่ว่าจะเป็น เพลี้ยไฟ  ไรแดง  แคงเกอร์   มวนเขียว   ล้วนเป็นศัตรูตัวสำคัญที่ทำให้ต้นและผลมะนาวได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องแมลงมวนเขียวที่เข้ามาดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผลมะนาว  ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มะนาวผลร่วง  และเป็นการเปิดช่องทางให้เชื้อโรคอย่างแคงเกอร์เข้าทำลายได้ง่ายขึ้นด้วย  หรือแม้ถ้าผลมะนาวไม่ได้รับความเสียหายมาก  จนถึงกับร่วงหล่น  ก็จะกลายเป็นมะนาวผิวไม่สวย  ตกเกรด  ขายได้ราคาไม่ดี  หากระบาดหนักเกษตรกรสวนมะนาวก็อาจขาดทุนย่อยยับก็เป็นได้


ดังนั้น  คุณสอาดีหย๊ะ  แสงจันทร์ศิริ  เจ้าของสวนมะนาวตาแช่ม  ตำบลวัดขนุน  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  จึงได้แนะนำเทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงมวนเขียวในสวนมะนาว  โดยไม่พึ่งพาสารเคมีให้เกิดต้นทุนไว้ซึ่งได้พูดถึง   เทคนิคในการกำจัดแมลงมวนเขียวด้วยกะปิ   นั้น สามารถกำจัดด้วยวิธีง่ายไร้สารเคมี  และไม่มีสารพิษ


โดยนำกะปิแกง  จำนวน  3  กิโลกรัม 
ผสมน้ำ  30  ลิตร  คนให้เข้ากันกรองเอาแต่น้ำ  ฉีดพ่นในสวนมะนาวในช่วงเที่ยง  อัตรานี้สำหรับมะนาว จำนวน  3  ไร่  จะเห็นได้ว่า  แมลงมวนเขียวและแมลงต่างๆ  จะไม่มีและผิวมะนาวก็สวยขึ้น(ฉีดในช่วงที่มะนาวออกผล)


ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow