menu เทคนิคการปลูกอ้อย ด้วยระบบน้ำหยด
date 03 ส.ค. 62 13:08    หมวด:
facebook twitter google plus
เทคนิคการปลูกอ้อย ด้วยระบบน้ำหยด

เทคนิคการปลูกอ้อย ด้วยระบบน้ำหยด

นายสมพงษ์  วรรณวินัย  เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด  จ.ชัยภูมิ  แห่งบ้านหนองแซง  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  เริ่ม ปลูกอ้อย   ตั้งแต่  ปี 2524  มีความเชี่ยวชาญในการปลูกอ้อยจนประสบความสำเร็จ  และคิดค้น การปลูกอ้อยระบบน้ำหยด    เพิ่มผลผลิตลดต้นทุน  ปลูก  1  ครั้ง  ตัดได้  8  ตอ  ซึ่งมีการปลูกดังนี้


ขั้นตอนการเตรียมดิน
1.ไถด้วยผานจักร  4  ใบ  โดยการไถพรวนใบลงดิน  เป็นปุ๋ยในตัว  โดยใส่กาหม้อชิลตาเชก  จากโรงงานน้ำตาล  40  ตันต่อไร่  เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน 

2.ไถพรวนดินระหว่างแถวห่างกัน  180  ซม.  ระหว่างหลุมห่าง  40  ซม.  หลุมลึก  10-15  ซม.

3.ในการปลูกนั้นใช้รถปลูก  เพราะระบบการปลูกแบบรถนั้นสามารถใส่ปุ๋ยวางระบบน้ำได้ในตัว  เป็นการใส่ปุ๋ยในร่อง  วางท่อนพันธุ์  ติดตั้งระบบน้ำหยดใต้ดิน และกลบร่องในตัว  ท่อนพันธุ์ที่ใช้ต้องมีอายุตั้งแต่  8  เดือนขึ้นไป  ขนาดท่อนพันธุ์  25-30  ซม.

4. ปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยสูตร  16-16-8  ช่วยเร่งการออกหน่อ  เร่งราก  1  ไร่ใช้ปุ๋ยประมาณ  30  กก.

5. หลังจากวางท่อนพันธุ์เรียบร้อยแล้วนั้นเปิดน้ำครั้งแรกให้น้ำ 8 ชั่วโมง 

6. หลังจากนั้นดูแลให้น้ำวันละ  2  ชั่วโมง  จนจนกว่าจะงอกราก  ท่อนพันธุ์ยืนต้นได้ หรืองอกขึ้นมาประมาณ  30-40  ซม.  ค่อยเปลี่ยนมาให้น้ำ อาทิตย์ละครั้ง  ครั้งละ  4  ชั่วโมง

7. การให้น้ำนั้นให้ได้ทุกช่วงตามที่เรากำหนด สะดวก 


8. หลังจากที่งอกขึ้นมา  30-40  ซม.  แล้วนั้นให้ปุ๋ยยูเรีย  ในพื้นที่  20  ไร่  ผสมกับน้ำ  อัตราส่วน  ปุ๋ยยูเรีย  100  กก.  ต่อน้ำ  100  ลิตร  ใส่  อาทิตย์ละ  1  ครั้ง  ในเวลา  2  อาทิตย์  หรือประมาณ  ไร่ละ  0.5  กก.  ช่วยให้รากแข็งแรง

9. อ้อยนิยมปลูกเดือนกุมภาพันธ์  พออายุได้ 5 เดือนสูงประมาณ  3-4  ปล้อง  เข้าสู่เดือน  กรกฎาคม  เป็นช่วงหน้าฝนพอดี  งดการให้น้ำ 

10.หลังจากนั้น  4-5  เดือน  สังเกตต้นไม่สมบูรณ์ให้เร่งสูตรหวาน  0-0-50  หรือ  0-0-60  โดยการนำปุ๋ยไปผสมในน้ำ  แล้วให้มาตามระบบน้ำหยดใต้ดินในอัตราส่วน  1:1  แล้วให้ตามน้ำ  หรือให้น้ำหมักชีวภาพ อาทิตย์ละ  1  ครั้งครั้งละ  1-2  ชั่วโมง  เป็นเวลา  2 
อาทิตย์

11.สูตรน้ำหมักชีวภาพ  อาหารเสริมต้นอ้อย 
ส่วนผสม 
1.หอยเชอร์รี่  50  กก.
2.กากน้ำตาล  4-5  กก.
3.หมักทิ้งไว้  60  วัน 

อัตราการใช้ น้ำหมัก  1  ลิตร  ต่อน้ำ  100  ลิตร ปล่อยไปตามน้ำที่เราให้ต้นอ้อย  อาทิตย์ละ  1  ครั้ง  1-2  ชั่วโมง  เป็นการบำรุงดิน  และระบบรากในตัว 

12. การเก็บผลผลิต  ตัดต้นอ้อยควรให้ติดดินมากที่สุด 

13.หลังจากที่เราตัดต้นอ้อยเรียบร้อยแล้ว  บำรุงตออ้อยด้วยการรดน้ำ  1-2  วัน  เป็นการบำรุงเก็บผลผลิตรุ่นที่  2

14.จากนั้น  1-2  สัปดาห์จะเริ่มงอก 

15.ถ้าดินแห้งให้บำรุงดินด้วย  ปุ๋ย  16-20-0  หรือ  21-7-18  โดยการกรีดร่องแล้วใส่ปุ๋ยระหว่างร่องเลย  ทำให้ดินร่วน  ดินฟูดีในอัตราส่วน ร่องละ  1  หยิบมือ 

16.จากนั้นทำการดูแลเหมือนปีแรกที่ปลูก 


การปลูกอ้อยระบบน้ำหยด ระยะเวลาการปลูก 1 ปี ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ ปลูก 1 ต้น สามารถเก็บผลิตได้ 8 ตอ 1 ไร่เก็บผลผลิตได้ปีละ 20-25 ตัน/ไร่

** ปล.ไม่แนะนำให้เผาใบอ้อย จะทำให้ความหวานลดลง ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow