menu เทคนิคการปลูกดาวเรืองรอบสวนพริก เพื่อป้องการแมลงศัตรูพืช
date 07 ส.ค. 62 10:08    หมวด:
facebook twitter google plus
เทคนิคการปลูกดาวเรืองรอบสวนพริก เพื่อป้องการแมลงศัตรูพืช

เทคนิคการปลูกดาวเรืองรอบสวนพริก
เพื่อป้องการแมลงศัตรูพืช

พริก   ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย  ซึ่งผลผลิตมากกว่า  90%  ใช้เพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก  แต่ปัญหาที่สำคัญของการผลิตพริกที่พบเจอกันประจำ  คือปัญหา แมลงศัตรูพริก   เช่น  หนอน  เพลี้ย วันนี้เราจะแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา  ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพริกตามแบบฉบับของคุณทองอารย์  สามศรี ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี  โดย วิธีการปลูกดาวเรืองไว้รอบๆแปลงพริก   เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพริก  โดยเฉพาะแมลงหวี่ขาว


คุณทองอารย์  สามศรี  ปลูกพริกมาเป็นเวลา  5  ปี  สามารถผลิตพริกได้ใบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) ปัญหาที่พบในการปลูกพริกในช่วงฤดูแล้ง และต้นฤดูฝน  คือ  แมลงหวี่ขาวเข้าทำลายพริก  โดยแมลงหวี่ขาวตัวเต็มวัยเป็นเป็นแมลงขนาดเล็ก ลำตัวสีเหลืองมีปีก  1  คู่  ปกคลุมด้วยผงสีขาว จะเคลื่อนไหวเมื่อถูกรบกวน วางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ  หรือชิดติดกันที่ด้านใต้ใบพืช ไข่มีสีเหลืองอ่อนลักษณะยาวเรียวและมีก้านสั้นๆ  ยึดติดกับใบพืช  ตัวอ่อนมีรูปร่างคล้ายรูปไข่  ขอบด้านข้างลาดลง สีเหลืองปนเขียว  ตัวอ่อนวัยที่  1  เคลื่อนไหวได้ ตัวอ่อนที่มีอายุมากขึ้นจะเกาะนิ่งอยู่ด้านใต้ใบพืชและดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบเป็นอาหาร  เป็นแมลงจำพวกปากดูด ดูดน้ำเลี้ยงจากต้นพริก  ทำให้ต้นพริกหงิกงอ เหี่ยวเฉา หยุดการเจริญเติบโต และอาจตายได้ในที่สุด หากช่วงใดมีฝนตกชุก  ปัญหาก็จะทุเลาลง แต่หากช่วงใดมีฝนตกน้อย  ปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาก จากความช่างสังเกต จึงพบว่าเมื่อมีต้นดาวเรืองที่ขึ้นข้างต้นพริกตามธรรมชาติอยู่ในบริเวณใด  บริเวณนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องแมลงหวี่ขาวเข้าทำลาย  คุณทองอารย์  สามศรี  จึงทดลองปลูกดาวเรืองรอบแปลงพริก ด้วยเทคนิคง่ายๆ ดังนี้

วิธีการ :
1.  ปลูกดาวเรืองรอบแปลงพริกให้ทั่ว
2.  เมื่อดาวเรืองออกดอก   **เวลาประมาณ  ตี  3-4  (แล้วแต่สะดวก)  ใช้ไม้เคาะที่ดอกดาวเรือง  ดอกดาวเรืองจะคลายกลิ่นออกมา  ซึ่งสามารถไล่แมลงโดยเฉพาะแมลงหวี่ขาวได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow