menu "ทุ่งไหหิน" มรดกโลก ที่เต็มไปด้วยตำนาน แห่งความภาคภูมิใจของประเทศลาว
date 09 ส.ค. 62 09:08    หมวด: ท่องเที่ยว
facebook twitter google plus
"ทุ่งไหหิน" มรดกโลก ที่เต็มไปด้วยตำนาน แห่งความภาคภูมิใจของประเทศลาว

"ทุ่งไหหิน" มรดกโลก ที่เต็มไปด้วยตำนาน 
แห่งความภาคภูมิใจของประเทศลาว

ทุ่งไหหิน   อีกหนึ่งโบราณสถานสำคัญของ ประเทศลาว  ที่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก   โดย องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  ครั้งที่ 43  เมื่อวันที่  7  กรกฏาคม  2019  ที่ผ่านมา  ซึ่งโบราณสถานแห่งนี้  ก็ได้เคยมีตำนานที่เล่ากันว่า  บรรดาไห  ที่วางเรียงรายอยู่ในสถานที่แห่งนี้  เป็นไหเหล้าของ  " ขุนเจือง "   ราชวีรบุรุษสองฝั่งโขง


โดย  ทุ่งไหหิน   จะตั้งอยู่ที่เขียงแขวง  บริเวณตอนเหนือของประเทศลาว  เป็นที่ราบสูง  มีหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายไหวางอยู่ทั่วบริเวณ  ซึ่งมีนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่า  ไหที่อยู่ในทุ่งนี้มีอายุอยู่ในช่วงยุคโลหะตอนปลาย  ที่มีอายุกว่า  2,500  ปี  พร้อมทั้งมีการค้นพบโครงกระดูก  ในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย  ทำให้มีการคาดการณ์ว่าหินที่มีลักษณะคล้ายไห  นั้นเป็นภาชนะใช้บรรจุกระดูกกระดูก  ที่เป็นพิธีกศพของคนลาวโบราณ 


สำหรับชาวลาว  ทุ่งไหหิน  ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อประเทศลาวเป็นอย่างยิ่ง  เพราะนอกจากที่โบราณสถานแห่งนี้  จะถูกได้ถูกบันทึกให้เป็นอีกหนึ่งมรดกโลกแล้ว  ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำนานอันศักดิ์สิทธิ์  และยังช่วยเชิดหน้าชูตาให้กับประเทศลาว  มาจนถึงทุกวันนี้  
โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow