menu ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งหัวหน้าสายงานตรวจสอบ สังกัด สํานักตรวจสอบ ( บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2562 )
date 12 ส.ค. 62 09:08    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งหัวหน้าสายงานตรวจสอบ สังกัด สํานักตรวจสอบ  ( บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

8 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัย 
ชื่อตำแหน่ง : หัวหน้าสายงานตรวจสอบ สังกัด สํานักตรวจสอบ
อัตราเงินเดือน : 37,900 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับ 
เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ นิติศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ร่วมวางแผนการตรวจสอบ พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบตามความรับผิดชอบของ สายงาน กําหนด 
เป้าหมายและตัวชี้วัดให้เชื่อมโยงกับนโยบาย พันธกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก 
เป็นต้น 
(ตามเอกสารแนบท้าย)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
ตามเอกสาร ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
ตามเอกสาร ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง 
ตามเอกสาร ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง 
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้น 
ไป) 
ตามเอกสาร สัมภาษณ์ 
ทักษะ/สมรรถนะ : คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 
คะแนน CULIตามเอกสารTEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
คะแนน CUตามเอกสารTEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 
คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน) 
คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 
คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 
คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27496ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow