menu ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 ( บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2562 )
date 13 ส.ค. 62 07:08    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7  ( บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

8 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัย 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือที่ 
เกี่ยวข องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หลายสาขาวิชาที่ส&วนงานต้นสังกัด 
พิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้นและ Windows Server ได้ 
มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
มีทักษะในด้านการตัดสินใจที่เหมาะสม 
มีทักษะด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความรู้ภาษาอังกฤษดี 
หากประสบการณ์การดูแลอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเครื่อง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
ตามเอกสาร ประเมินความรู้¬เฉพาะตําแหน่ง 
ตามเอกสาร
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง 
ตามเอกสาร ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง 
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑการผ่านระดับปานกลางขึ้น 
ไป) 
ตามเอกสาร สัมภาษณ์ 

ทักษะ/สมรรถนะ : คะแนน TOEIC ไม่น¬อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 
คะแนน CULIตามเอกสารTEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
คะแนน CUตามเอกสารTEP ไม่น¬อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 
คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน) 
คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 
คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 
คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27488


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก: jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow