menu เทคนิคการปลูก กุยช่ายขาว ให้ไปที่ขาวสาย อวบอิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาด
date 13 ส.ค. 62 11:08    หมวด:
facebook twitter google plus
เทคนิคการปลูก กุยช่ายขาว ให้ไปที่ขาวสาย อวบอิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาด

เทคนิคการปลูก กุยช่ายขาว  
ให้ไปที่ขาวสาย  อวบอิ่ม  เป็นที่ต้องการของตลาด

นายจันทร์  รักษาภักดี   เกษตรกรกลุ่มลุ่มน้ำโขง ผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่  7  ไร่  ใน  จ.กาฬสินธุ์ ๆ  ได้แบ่งพื้นที่เพาะปลูกหวาย  6  ไร่  และ ผลิตกุยฉ่ายขาว  1  ไร่  นอกจากนี้ยังใช้พื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไว้เป็นช่องทางเสริมรายได้อีกทางหนึ่งด้วย  โดยก่อนหน้าที่จะหันมาทำเกษตรผสมผสานอย่างในปัจจุบัน  นายจันทร์  ได้ทำการเกษตร  เชิงเดี่ยว  โดยการเช่าพื้นที่ปลูกข้าวและมันสำปะหลัง  แต่ต่อมาเริ่มประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชและราคาผันผวนเป็นประจำ จึงคิดหันมาพึ่งพาการเกษตรที่ยั่งยืนอย่างการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ของตัวเอง  จนประทั่งเกิดความสนใจในการผลิตกุยช่ายขาวขึ้นมาอย่างจริงจัง  จึงได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาผลิต กุยช่ายขาว    จนค้นพบเทคนิคการผลิตกุยช่ายขาวให้มีสีขาวสวยและอวบอิ่มน่าทาน กลายเป็นที่ต้องการของตลาด  ชนิดที่ว่าผลิตมาได้เท่าไหร่ก็ขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่นาน ได้แนะนำเคล็ดวิธีชนิดที่ไม่ควรวิชาไว้  ดังนี้

คุณจันทร์แนะนำว่า  "กว่าจะรู้วิธีการผลิตกุยช่ายให้มีสีขาวสวย-ลำต้นอวบน่าทาน ได้ผ่านการทดลองมาแล้วหลายวิธี  จนสุดท้ายค้นพบว่า การนำ กระบอกไม้ไผ่    พันธุ์ที่มีลำต้นขนาดกลาง-ขนาดใหญ่  มาตัดเป็นท่อนๆ  ให้ด้านหนึ่งมีข้อปล้องปิดไว้หรือหั่นเป็นท่อนแบบติดข้อปล้องด้านใดด้านหนึ่ง  โดยให้มีความสูงตามช่วงปล้องของไม้ไผ่ที่เลือกใช้  จากนั้นนำท่อนไม้ไผ่มาปลอกเอาเปลือกชั้นนอกที่เป็นสีเขียวๆ ออกให้หมด  แล้วจึงนำไปใช้ครอบต้นหรือกอที่ต้องการทำเป็นกุยช่ายขาว ในช่วงอายุที่เหมาะสม  นาน  7  วัน ก็จะได้ต้นกุยช่ายที่มีสีขาวสวยงามมากและได้ลำต้นอวบน่าทาน  พร้อมเก็บเกี่ยว  ชนิดที่ว่าใครมาเห็นจะต้องอยากขอซื้อติดมือกลับไปประกอบอาหารทานที่บ้าน  ทุกรายไป"ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow