menu ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7 ( บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2562 )
date 13 ส.ค. 62 12:08    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7  ( บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

8 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัย 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 – 25,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปริญญาตรี
ตามเอกสาร ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เฝ้าระวังเหตุการณ์ ด้านความั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทําผิดโดยใช้ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก 
ตามเอกสาร ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
ตามเอกสาร ประเมินความรู้¬เฉพาะตําแหน่ง 
ตามเอกสาร ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง 
ตามเอกสาร ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง 
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑการผ¬านระดับปานกลางขึ้น 
ไป) 
ตามเอกสาร สัมภาษณ์ 

ทักษะ/สมรรถนะ : คะแนน TOEIC ไม่น¬อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 
คะแนน CULIตามเอกสารTEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
คะแนน CUตามเอกสารTEP ไม่น¬อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 
คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน) 
คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 
คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 
คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27487
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow