menu ประกาศจาก...กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4) ( บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2562 )
date 13 ส.ค. 62 12:08    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)  ( บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

กรมเจ้าท่า

1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ดูแล
ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการ สูญหายของข้อมูล 
3. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
จะประกาศพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
วิธีการประเมิน : 

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27480ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow