menu ไร้ผลประโยชน์ “อนุพงษ์”ยันรบ.จัดทำโครงการEECปัดเอื้อใคร
date 15 ส.ค. 62 07:08    หมวด: ข่าวราชการ การเมือง
facebook twitter google plus
ไร้ผลประโยชน์ “อนุพงษ์”ยันรบ.จัดทำโครงการEECปัดเอื้อใคร

พล.อ.อนุพงษ์ ยืนยัน รัฐบาลจัดทำโครงการ EEC ดำเนินการตามกฎหมายผังเมือง ไร้ผลประโยชน์

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ ได้พิจารณากระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรี เรื่องความโปร่งใสในการอนุมัติผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่ง นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคอนาคตใหม่ เป็นตั้งถามสด โดยต้องการทราบว่า การจัดทำผังเมืองในโครงการขนาดใหญ่เป็นไปตามหลักการหรือไม่ และเหตุใด จึงอนุมัติผังเมืองที่เป็นเขตพื้นที่ของนายทุนถือครอง โดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามสดแทนนายกรัฐมนตรี
ชี้แจงว่า การจัดทำผังเมืองดำเนินการตามกฎหมายและรับฟังรับความคิดเห็นของประชาชนตามหลักการทำผังเมือง เป็นไปด้วยความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ทำตามหลักการไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อให้การพัฒนาเมือง ชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวดำเนินการ
สอดคล้องกับพื้นที่ โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้พิจารณาถึงข้อมูลภาพรวมของการใช้ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาพรวมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนการดำเนินการหลังจากนี้จะต้องจัดทำผังเมืองรวมตามกฎหมายผังเมืองอีกครั้งโดยเร็วที่สุด


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังย้ำว่า การกำหนดผังเมืองไม่มีนโยบายที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ หรือนายทุน ส่วนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจสิ่งที่รัฐทำอย่างแท้จริง ยอมรับถึงประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งแต่ทั้งหมดนี้จะไม่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดอย่างแน่นอน

 


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow