menu ประกาศจาก...สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ( 19 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2562 )
date 15 ส.ค. 62 07:08    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์  ( 19 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

14 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานตามความต้องการ การส่งเสริม แนะนำ
อบรม เกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ความรู้ด้าน Hardware และ Software
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

สมรรถนะ
ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27520


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow