Social :

เทคนิคการให้น้ำบำรุงผักหวานป่า เพื่อให้ต้นแข็งแรง รอดตาย 100%

21 ส.ค. 62 11:08
เทคนิคการให้น้ำบำรุงผักหวานป่า เพื่อให้ต้นแข็งแรง รอดตาย 100%

เทคนิคการให้น้ำบำรุงผักหวานป่า เพื่อให้ต้นแข็งแรง รอดตาย 100%

เทคนิคการให้น้ำบำรุงผักหวานป่า 
เพื่อให้ต้นแข็งแรง รอดตาย 100%

การปลูกผักหวานป่า   ของเกษตรกรหลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่า  ผักหวานเป็นพืชป่า  จึงชอบสภาพที่คล้ายกับในป่าธรรมชาติ  นั่นคือ  ต้องมีร่ม  โดยพืชร่มเงาหรือพืชพี่เลี้ยงในแปลงผักหวานที่นิยมก็จะเป็นแคร์  สะเดา  มะขามเทศ  ซึ่งเป็นไม้ที่มีลำต้นแข็งแรง  ไม่หักล้มง่าย  ลมพัดไม่โยก  เติบโตเร็ว  อายุยืน  และวันนี้ทางด้านนายธนา  นามใหม่  72  ม.2  บ้านโนนพรม  ต.ถนนโพธิ์  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา  เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา  ได้แนะนำ เทคนิคการให้น้ำต้นกล้าผักหวานป่าหลังปลูก   ลดอัตราการตาย  100  เปอร์เซ็น  เพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเกษตรกรในการเลือกพืชพี่เลี้ยงให้กับผักหวานป่านั่นเอง ข้อมูล  ดังนี้

ทั้งนี้สำหรับการปลูกผักหวานจะรองก้นหลุมด้วยขี้วัว  ผักหวานเป็นพืชที่รากไม่ลึก  จึงไม่ต้องขุดหลุมปลูกให้ลึก  ระยะปลูกคือ  1.5 x 2  หรือ  2 x 2  เมตร  จะได้ต้นผักหวานป่าประมาณ  400-500  ต้นต่อไร่


หลังปลูกต้องมีการให้น้ำเหมือนพืชทั่วไป  โดยเทคนิคการให้น้ำต้นกล้าผักหวานป่าหลังปลูก  เพื่อลดอัตราการตาย ได้ 100  เปอร์เซ็นมีขั้นตอนการทำ  ดังนี้

ใช้ขวดน้ำพลาสติก 
ขนาด  1.5  ลิตร /ผักหวานป่า  1  ต้น  ทำการเจาะรูประมาณ  5-8  รู  เพื่อทำเป็นระบบน้ำหยด  รอบๆคอขวด  ขึ้นมาประมาณครึ่งขวด จากนั้นนำไปฝังลงบริเวณโคนต้นผักหวานป่า  แล้วคอยๆหมั่นเติมน้ำ  เมื่อพบว่าน้ำในขวดหมด


เทคนิคนี้จะช่วยให้กล้าผักหวานไม่เฉา  ลดอัตราการตายได้  100  เปอร์เซ็น  ที่สำคัญเมื่อผักหวานป่าได้รับน้ำสม่ำเสมอผักหวานจะเจริญเติบโตเร็ว  แตกยอดได้ดี

ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@