Social :โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ขอบคุณประชาชน ที่เข้าใจและสนับสนุนรัฐบาลใช้ ม.44 แก้ไขปัญหาบ้านเมือง

24 ก.ค. 59 13:36
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ขอบคุณประชาชน ที่เข้าใจและสนับสนุนรัฐบาลใช้ ม.44 แก้ไขปัญหาบ้านเมือง

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ขอบคุณประชาชน ที่เข้าใจและสนับสนุนรัฐบาลใช้ ม.44 แก้ไขปัญหาบ้านเมือง

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ขอบคุณประชาชน ที่เข้าใจและ สนับสนุนรัฐบาลใช้ ม.44 แก้ไขปัญหาบ้านเมือง

 
พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน หรือ ซุปเปอร์โพล ได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีใช้ ม. 44 แก้ไขปัญหาบ้านเมือง ว่า   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เข้าใจและให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ติดตามความคืบหน้าของสิ่งที่รัฐบาลทำ และเป็นห่วงบ้านเมือง

 


" ท่านนายกฯ เชื่อว่า พี่น้องประชาชนอยากเห็นประเทศชาติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะที่ผ่านมาบ้านเมืองบอบช้ำมามาก และหลายปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข เช่น การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ฯลฯ


 

แต่รัฐบาลยืนยันว่าจะใช้กฎหมายปกติในการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากหรือกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน   สลับซับซ้อน หรือใช้เวลาในการแก้ไขมาก จึงอาจจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษ เพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เช่น การตรวจค้นตามจับกลุ่มผู้มีอิทธิพล กลุ่มมาเฟีย เพราะหากล่าช้าอาจมีการซุกซ่อนของกลางหรือทำลายหลักฐานสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นไปอีก และเมื่อจับได้แล้วก็ต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติ ไม่ได้ตัดสินถูกผิดโดยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ"

 


พลตรี สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้กฎหมายพิเศษอย่างรอบคอบ เพื่อแก้ปัญหาสำคัญหลายอย่างอยู่แล้ว เช่น การดำเนินการกับคดีทุจริตคอร์รัปชัน การจัดการปัญหาที่ดิน การทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชน เป็นต้น


 

จึงอยากให้พี่น้องประชาชนสบายใจ และเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล ว่าจะดำเนินการทุกอย่างภายใต้กรอบกติกาที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและหลักสากลเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการรักษาบรรยากาศที่ดี เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้"

 topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง