Social :

เทคนิคการทำพริกไทยขาว เพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็นที่ต้องการของตลาด

30 ส.ค. 62 11:08
เทคนิคการทำพริกไทยขาว เพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็นที่ต้องการของตลาด

เทคนิคการทำพริกไทยขาว เพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็นที่ต้องการของตลาด

เทคนิคการทำพริกไทยขาว 
เพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็นที่ต้องการของตลาด

พริกไทย   เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากแถบภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เป็นเครื่องเทศที่ให้ความเผ็ดร้อน สามารถนำมาปรุงอาหารได้ทั้ง พริกไทยสด  พริกไทยดำ  และ พริกไทยขาว   ซึ่งพริกไทยขาวนั้นจะมีราคาจำหน่ายที่สูงกว่าพริกไทยชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีขั้นตอนในการผลิตและค่าใช้จ่ายสูงกว่าการผลิตพริกไทยดำและประชาชนนิยมบริโภคพริกไทยขาวมากกว่าจึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถทำรายได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยเป็นอย่างมาก


เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ลงพื้นที่บ้านหนองท้ายเรือ ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พบกับคุณวิไลพร กาญจนวรรณ (น้าตุ๊ก) เกษตรกรผู้ยึดอาชีพปลูกพริกไทยมานานนับสิบปี จะมาแนะนำวิธีการแปรรูปพริกไทยดำให้กลายเป็นพริกไทยขาวเพื่อเพิ่มมูลค่าในการจำหน่ายให้มากยิ่งขึ้น


วัสดุ-อุปกรณ์ 
1.พริกไทยดำ จำนวน 40 กิโลกรัม
2.น้ำสะอาด 
3.ผงคลอรีน จำนวน 300 กรัม
4.ผ้ามุ้งเขียว จำนวน 1 ผืนใหญ่
5.เครื่องกะเทาะเปลือก 
6.อ่างหรือกาละมัง 


1.นำเมล็ดพริกไทยดำที่คัดเอาเศษหินดินทรายออกแล้ว  มาเทลงในอ่างหรือกาละมัง  ใส่น้ำลงไปให้เต็ม  แช่ให้เปลือกนิ่มทิ้งไว้ประมาณ 
15  วัน 
2.เมื่อครบ  15  วัน  ให้นำเข้าเครื่องกะเทาะเปลือกเพื่อให้เปลือกหลุดออกจากเมล็ด (ถ้าไม่มีเครื่องกะเทาะเปลือกให้ใช้มือขยี้  เปลือกก็จะสามารถหลุดออกได้)
3.นำผงคลอรีนมาทำการคลุกเคล้ากับเมล็ดพริกไทยเพื่อให้เมล็ดพริกไทยเป็นสีขาวมากยิ่งขึ้น  ในอัตราส่วนพริกไทย  40  กิโลกรัมต่อผงคลอรีน  300  กรัม (ผงคลอรีนไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค)
4.นำเมล็ดพริกไทยที่ผสมคลอรีนเรียบร้อยแล้ว  ตากแดดให้แห้งโดยใช้ผ้ามุ้งเขียวรองพื้นเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บ  ใช้เวลาประมาณ  2  วัน (การทดสอบความแห้งทำโดยใช้ฟันขบเมล็ดพริกไทย  ถ้าแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแสดงว่าแห้งสนิทดี  แต่ถ้าแตกออกเป็นสองซีก  แสดงว่ายังไม่แห้งสนิท)
5.นำมาคัดแยกเศษ  หินดินทรายออกให้หมดอีกครั้ง 
6. บรรจุถุงหรือกระสอบเพื่อจำหน่ายต่อไปข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@