Social :

สูตรปุ๋ยบำรุงต้นแก้วมังกร เพื่อให้ต้นโตไว มีลูกดก

04 ก.ย. 62 10:09
สูตรปุ๋ยบำรุงต้นแก้วมังกร เพื่อให้ต้นโตไว มีลูกดก

สูตรปุ๋ยบำรุงต้นแก้วมังกร เพื่อให้ต้นโตไว มีลูกดก

สูตรปุ๋ยบำรุงต้นแก้วมังกร  
เพื่อให้ต้นโตไว มีลูกดก

คุณจิดาภา  ศรีสุข อยู่บ้านเลขที่ 55  หมู่ที่  6  ตำบลทับผึ้ง  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  เจ้าของสวนเเก้วมังกร  บนเนื้อที่  2  ไร่  เริ่มปลูกมาตั้งเเต่ปี  2546  โดยหลังจากที่ลาออกจากการรับราชการที่องค์การโทรศัพท์จังหวัดสุโขทัย  ก็หันมาทำการเกษตรอย่างเต็มตัว  โดยหาข้อมูลเกี่ยวกับ เเก้วมังกร จากวารสารการเกษตร  เเละไปศึกษาดูงานที่จังหวัดตาก เพื่อเป็นการเพิ่มพูนเทคนิคต่างๆในการปลูก  ที่สวนของคุณจิดาภา  ทำการเกษตรเเบบอินทรีย์ชีวภาพ  ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ โดยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยในการบำรุงเเก้วมังกร  ทำฮอร์โมนไข่เพิ่มความหวาน  เเละทำปุ๋ยอินทรีย์เงินล้านขึ้นใช้เอง ผลผลิตเเต่ละปี  จะได้ประมาณ  4-6  ตันจะมีรายได้ประมาณปีละ  120,000  การจำหน่ายจะมีทั้งพ่อค้ามารับที่สวน  เเละจำหน่ายที่ร้านหน้าบ้าน


การปลูกแก้วมังกร   :  เนื่องจากแก้วมังกรเป็นไม้เลื้อย  ลำต้นอ่อนจำเป็นต้องมีหลักให้ลำต้นเกาะยึดซึ่งหลักจะเป็นไม้เนื้อแข็งหรือเสาซีเมนต์ก็ได้ ถ้าใช้ท่อซีเมนต์เป็นเสาซึ่งรูปทรงกลมภายในกลวงแต่เทปูนไว้ก้นท่อเพื่อไว้ใส่น้ำหล่อเลี้ยงให้เสามีความชุ่มชื้นอยู่เสมอฝังท่อซีเมนต์ลงในดินประมาณ  40-50  ซม.  ต้องสูงจากพื้นดินประมาณ  1.5 - 2  เมตรด้านบนของเสาทำเป็นร้านให้กิ่งเกาะแผ่ขยายออกไประยะปลูก  3 x 3  เมตร  เตรียมหลุมขนาด  30*30*30  ซม. รอบ ๆ หลัก หลักละ  4  หลุม สำหรับปลูกหลุมละ  1  ต้นรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักเก่า  1  ปุ้งกี๋ เมื่อนำกิ่งพันธุ์ลงหลุมแล้วมัดกิ่งพันธุ์ให้แนบหลักและกันแดดให้  1 - 2  สัปดาห์

การดูแลรักษาระหว่างปลูก  :  โดยทั่วไปการปฏิบัติดูแลรักษาระหว่างปลูกค่อนข้างสะดวกเพราะเป็นพืชทนแล้วจึงไม่จำเป็นต้องให้น้ำมากเหมือนไม้ผลอื่นๆ  แต่ก็ควรหาเศษหญ้าแห้ง  ฟาง  หรือแกลบเป็นวัสดุคลุมโคนต้นไว้เพื่อช่วยรักษาความชื้นของดินและป้องกันวัชพืชให้ปุ๋ยคอกเสริมด้วยปุ๋ยเคมี  2 - 3  เดือนต่อครั้ง  โดยให้ปุ๋ยคอกหลักละประมาณ  1  ปุ้งกี๋ ส่วยปุ๋ยเคมีควรใช้ปุ๋ยสูตร  15-15-15  หลักละ  1-2  ช้อนแกงและอาจมีการให้ปุ๋ยเคมีทางน้ำเสริมโดยเติมสาหร่ายทะเลสกัดทั้งนี้  ควรสังเกตความเจริญและการให้ผลของต้นแก้วมังกร ถ้าต้นยังงอกงามและให้ผลผลิตดีก็ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยมากเกินไป

โรคและแมลง  :  ยังพบไม่มากจะมีเพียงมดและนกเท่านั้น  สำหรับมดเมื่อพบว่ามีมากอาจสร้างความเสียห Bold ายอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้ปลูกได้  จึงจะใช้วิธีกำจัดโดยใช้สารเคมีฉีดพ่นพร้อมทั้งสารจับใบ  ส่วนนกนับว่าเป็นศัตรูที่สำคัญไม่น้อย  เพราะนกจะเข้าจิกทำลายในขณะที่ผลกำลังใกล้แก่ซึ่งวิธีป้องกันทำได้โดยการห่อผลแก้วมังกรเป็นไม้ผลที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 
โดยที่ไร่จะทำปุ๋ยขึ้นใช้เองทำให้ผลผลิตดี  มีการติดลูกดกขึ้น ซึ่งมีสูตรและวิธีการทำดังต่อไปนี้ 


1.เเกลบดำ  5  กระสอบ
2.เเกลบดิบ  5  กระสอบ
3.ขี้วัว  20  กระสอบ
4.รำละเอียด  30  กิโลกรัม
5.จุลินทรีย์หน่อกล้วย  2  ลิตร

วิธีการทำ
นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เคล้ากัน  หมักโดยไม่ต้องกลับกองไว้เป็นเวลา  7  วันก็สามารถนำมาใช้ได้

อัตราส่วนที่นำไปใช้
นำไปใส่ที่โคนต้นเเก้วมังกรต้นละ  2  กิโลกรัม  จะทำให้เเก้วมังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  เเละทำให้ผลผลิตเเก้วมังกรออกลูกดกขึ้นข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@