Social :

รวมเทคนิคการปลูกถั่วฝักยาวอินทรีย์ ให้ได้คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด

06 ก.ย. 62 11:09
รวมเทคนิคการปลูกถั่วฝักยาวอินทรีย์ ให้ได้คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด

รวมเทคนิคการปลูกถั่วฝักยาวอินทรีย์ ให้ได้คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด

รวมเทคนิคการปลูกถั่วฝักยาวอินทรีย์
ให้ได้คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด 

คุณอาภรณ์ ช่วยนุกูล เกษตรกรในชุมชนบ้านสี่แยกทุ่งแย้ ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีฯ มีความสนใจด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก จึงใช้พื้นที่ของตนเองปลูกผักสวนครัว ซึ่งมีการสลับปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ  เช่น  แตงกวา  มัน  พริก  ผักชี  ฯลฯ  ปัจจุบันได้ปลูกถั่วฝักยาว  อยู่ในช่วงให้ผลผลิต ซึ่งแปลงถั่วฝักยาวแปลงนี้ได้รับคำชมเชยจากเพื่อน ๆ ว่าเป็นแปลงที่สวยมาก  คุณอาภรณ์จึงบอกเคล็ดลับใน การปลูกถั่วฝักยาว ให้(มีคุณภาพดี)สวย  ไว้ดังนี้


1. ควรปลูกแบบวิธีทำค้าง โดยใช้ไม้ไผ่ปักเป็นแนวและใช้ตาข่ายขึง เพื่อให้ต้นถั่วไต่ จะทำให้ฝักถั่วยาวขึ้น  ราคาดีขึ้น
2. ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพทุกๆ  10 - 15  วันต่อครั้ง หลุมละ  1  กำมือทำให้ได้ผลผลิตมากและนานกว่าปกติถึง 2  เดือน
3. รดน้ำผสมน้ำสกัดชีวภาพทุกครั้งเมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพเพิ่ม


4. ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ  ป้องกันแมลง  เพลี้ยอ่อน  โดยเพิ่มกากน้ำตาลหรือผงซักฟอก ให้เป็นสารจับใบ
5. ตัดใบออกทิ้งบ้าง เพื่อให้ลำต้นนำสารอาหารไปเลี้ยงฝักถั่วมากขึ้น  ทำให้ได้ฝักถั่วเพิ่มขึ้น
6. ควรปลูกถั่วฝักยาวในพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึง
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com

โพสต์โดย : POK@